Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är ett alternativ för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Här har du möjlighet att börja på ett av våra två nationella program som vi har på skolan, få en individuellt anpassad utbildning som kan hjälpa dig att komma direkt ut på arbetsmarknaden, eller komma vidare till annan utbildning.

Programinriktat val (IMV)

Syftet med programinriktat val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program. Du ska så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Programinriktat val innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett av våra program, samt kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Även arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

På Krokslättsgymnasiet finns programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet och mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Programinriktat val kan du söka genom Indra.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Syftet med yrkesintroduktion är att du ska få en yrkesinriktad utbildning, som gör att du kommer in på arbetsmarknaden, eller på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion innehåller huvudsakligen yrkesinriktad utbildning i form av gymnasieämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Yrkesintroduktion kan även innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Även arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

På Krokslättsgymnasiet finns gruppbaserad yrkesintroduktion med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet. På Krokslättsgymnasiet läser vi Skolverkets yrkespaket Vårdbiträde, 800 poäng samt svenska och samhällskunskap på gymnasienivå.

Yrkesintroduktion kan du söka genom Indra.

Individuellt alternativ (IMIND)

Syftet med individuellt alternativ är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller direkt till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, samt hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen.

Utbildningen finns lokaliserad på två olika ställen i Mölndal. De flesta elever har sin undervisning på Krokslättsgymnasiet, Krokslätts fabriker 50. En annan del av utbildningen, Plattformen, har egna lokaler på Fiskargatan 4, i Fässbergsgymnasiets tidigare lokaler.

Plattformen är skapad för elever som behöver ett tydligt och strukturerat upplägg samt motivationsskapande arbete för att återfå glädje för skolarbete. Studierna kan kombineras med praktik. Möjlighet finns även att anpassa studierna för elever inom AST.

Individuellt alternativ kan du söka genom Indra.

Språkintroduktion (Sprint)

Syftet med språkintroduktion är att ge dig som är ungdom och nyligen har invandrat till Sverige en utbildning med särskilt fokus i det svenska språket.

För mer information, besök vår sida om Språkintroduktion.

Intyg om studier i samband med ansökan hos Migrationsverket

Gällande lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande. Från och med den 1 juli tar Migrationsverket emot ansökningar, och det går att ansöka fram till och med den 30 september 2018. En ansökan görs genom att den sökande fyller i en blankett som kommer att finnas tillgänglig hos Migrationsverket. En komplett ansökan ska dessutom innehålla en individuell studieplan eller ett intyg om studier från den skola där den sökande studerar eller har studerat.

Du som gått eller går på Krokslättgymnasiet kan själv gå in på lärplattformen Schoolsoft och skriva ut din individuella studieplan där. Vid ytterligare frågor angående detta kan du kontakta Krokslättsgymnasiets expedition där du får hjälp efter den 30 juli då personalen är tillbaka efter semestrarna.

 

 BLANKETTER

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-11 13.53

Är du intresserad av att läsa hos oss?
Nu har vi haft alla våra Öppna hus inför skolstart ht-19. Men du kan fortfarande skugga en elev! Boka här!

100%

av vo-eleverna
fick jobb direkt
efter examen

9

minuter
till korsvägen i
centrala Göteborg