Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är ett alternativ för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Här har du möjlighet att få en individuellt anpassad utbildning som kan hjälpa dig att komma direkt ut på arbetsmarknaden, eller till annan vidareutbildning.

Preparandutbildning (Pre)

Syftet med preparandutbildning är att du som i grundskolan inte har fått behörighet till ett visst nationellt program ska kunna läsa in den behörigheten. Preparand-utbildning utformas för en enskild elev och får som regel pågå i högst ett år. Preparandutbildning innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett visst nationellt program. Utbildningen kan även innehålla andra grundskoleämnen samt kurser från nationellt program.

På Krokslättsgymnasiet finns preparandutbildning med inriktning mot Samhälls-vetenskapsprogrammet.

Preparandutbildning kan du söka genom Indra.

Programinriktat individuellt val (Pro)

Syftet med programinriktat individuellt val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Du ska så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Programinriktat individuellt val innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett yrkesprogram, samt kurser som ingår i ett nationellt yrkesprogram. Även arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

På Krokslättsgymnasiet finns programinriktat individuellt val med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Programinriktat individuellt val kan du söka genom Indra.

Yrkesintroduktion (Yrk)

Syftet med yrkesintroduktion är att du ska få en yrkesinriktad utbildning,som gör att du kommer in på arbetsmarknaden, eller på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion innehåller huvudsakligen yrkesinriktad utbildning i form av gymnasieämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Yrkesintroduktion kan även innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Även arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

På Krokslättsgymnasiet finns yrkesintroduktion med inriktning mot Vård- och omsorgsprogrammet.

Yrkesintroduktion kan du söka genom Indra.

Individuellt alternativ (IA)

Syftet med individuellt alternativ är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller direkt till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, samt hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen.

Individuellt alternativ kan du söka genom Indra.

Språkintroduktion (Sprint)

Syftet med språkintroduktion är att ge dig som är ungdom och nyligen har invandrat till Sverige en utbildning med särskilt fokus i det svenska språket.

För mer information, besök vår sida om Språkintroduktion.

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-14 18.23

 BLANKETTER

image/svg+xml symboler100%

av vo-eleverna
fick jobb direkt
efter examen

9

minuter
till korsvägen i
centrala Göteborg