Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig till ett gymnasieprogram så kan du få en individuellt anpassad utbildning som kan hjälpa dig att komma vidare till annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Krokslättsgymnasiet är en liten och personlig skola där du möter engagerade lärare i en bra och mysig studiemiljö. Skolan ligger på tredje våningen i de gamla vackra industribyggnaderna i Krokslätts fabriker i Mölndal.

Bra studieplanering är viktigast av allt. När du börjar hos oss kommer du att träffa din mentor och den personal som kan vara ett bra stöd i din skolgång. Det är stort fokus på dig och vad du vill göra i framtiden när vi planerar dina studier tillsammans. Vill du ut och jobba? Då kan en lärlingsutbildning på vårt introduktionsprogram vara en möjlighet!

Din trygghet och goda relationer med skolpersonalen är grunden för hur du ska klara skolan så bra som möjligt. Vi fokuserar och bygger på det som är dina starka sidor.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktat mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Om du har godkänt i svenska / svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska / svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen kan du söka programinriktat val.

På Krokslättsgymnasiet har vi programinriktat val på våra tre skolförlagda utbildningar, barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet samt på vård- och omsorgsprogrammet. Vi har sex sökbara platser på varje utbildning.

Programinriktat val gäller kan sökas av alla elever i Göteborgsregionen, den utbildningen söker du genom Indra.

Individuellt alternativ (IMIND)

Syftet med individuellt alternativ är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller direkt till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, samt hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen.

Individuellt alternativ kan du söka genom Indra.

Språkintroduktion (Sprint)

Syftet med språkintroduktion är att ge dig som är ungdom och nyligen har invandrat till Sverige en utbildning med särskilt fokus i det svenska språket.

För mer information, besök vår sida om Språkintroduktion.

Dela på:

Senast uppdaterad