Miljöpris

Mölndals stads miljöpris är ett hederspris som årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som aktivt verkat för att förbättra miljön i Mölndal. Insatserna kan handla om idéer, system, produkter eller förtjänstfullt arbete i största allmänhet. Såväl enskilda personer som företag, organisationer och föreningar kan nomineras. 

Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen.

Vill du nominera någon till Mölndals stads miljöpris?

Nominera en kandidat via det här webbformuläret. Motivera varför du tycker att personen/organisationen/företaget ska få miljöpriset. Beskriv framförallt på vilket sätt den nominerade aktivt har verkat för att förbättra miljön i Mölndals stad.

Så väljs vinnaren ut

Bland de nominerade varje år utses en vinnare av miljönämnden.

Miljöpristagare genom åren

Miljöpriset har gått till många olika verksamheter sedan första prisutdelningen. Här kan du läsa om några av pristagarna:

Miljöpris 2019 - Bea Hultfeldt 

Bea Hultfeldts administrativa roll och engagemang kring Facebook-gruppen Reko-ring Mölndal underlättar mötet mellan producent och konsument. Att använda digital teknik för att stärka det lokala samhället känns helt rätt i tiden och därför är Bea Hultfeldt vinnare av miljöpriset år 2019.

Miljöpris 2018 - Martin Flinta

Motivering: Martin Flinta har infört och inspirerat till ploggning i Mölndal. Genom detta har han bidragit till en ökad medvetenhet kring vikten av att hålla rent i naturen, för allas välmående och trevnad.

Miljöpris 2016 - Den “gående skolbussen” i Skogsbo, Kållered

Motivering: Genom initiativet som startade år 2010 har man bland annat bidragit till en minskad klimatpåverkan, bättre hälsa för eleverna, goda vanor samt minskad biltrafik.

Miljöpris 2015 - Returum Second Hand

Motivering: Returum arbetar aktivt med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta leder till goda miljöeffekter både globalt och lokalt.

Miljöpris 2014 - Gödebergs gård

Motivering: ”Genom att Gödebergs Gård drivs ekologiskt och saluför närodlade kvalitetsprodukter ger det Mölndalsborna förutom kvalité på den mat vi äter, även möjlighet att bidra till att minska växthusgasutsläpp och luftföroreningar och bidrar till ett hållbart samhälle.”

Miljöpris 2013 - Forma daglig verksamhet

Motivering: Forma daglig verksamhet har flera dimensioner
Forma tar emot second hand-material som inte kan säljas i secondhand butiker och omformar kasserade material. Produkterna säljs och en fjärdedel av intäkterna går till bistånds-projekt i Mocambique. Forma återvinner också kasserade lakan till papper genom gamla tillverkningstraditioner vid pappersbruket i Kvarnbyn.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-10 14.55