Projektgruppen för Mölndal helt 100 säger Hej!

Fyra personer inom Mölndals stad som jobbar hårt för att skapa ett glädjefullt och gemensamt jubi­le­ums­firande för alla i Mölndal 2022. Vilka är de? Vad jobbar de med? Följ med på en titt bakom projekt­grupps­kulisserna!

Hej projektgruppen för Mölndal helt 100!


Vilka är ni?

Vi är fyra personer på Mölndals stads kultur- och fritids­förvaltning. Förutom att arbeta med jubileet har vi exem­pel­vis ansvar för kultur för barn och unga, förenings­stöd, stöd till kulturaktörer och annat som förstärker kommunens arbete med kultur. En av oss är jubileums­kommunikatör som jobbar hårt för att jubileet ska synas i kommunens alla hörn.

 

Hur länge har ni arbetat med Mölndal helt 100?

Vi började så smått för ungefär ett år sedan. Under den tiden har vi pratat, pratat och pratat - med kollegor internt, med externa verksamheter, med invånare, över hela Mölndal. Vi har samlat idéer och stött och blött med alla som orkat höra på. Nu har det äntligen blivit dags för oss att prata högre, att kommunicera ut jubileet och samla de aktiviteter och projekt som bubblar här och var. Vi är så spända och förväntansfulla och räknar med att få riktigt mycket att göra även framöver!

 

Hur ser arbetet ut för er mer konkret?

Agneta jobbar just nu med lansering av hemsidan och planering av alla kommande kommunikations­insatser. Sara letar tomma väggar och konst­närer inför Måla Mölndal och Daniel gör allt som har med Mölndals­dagarna att göra – skaffar tillstånd, bokar tekniker, planerar säkerhets­arbetet och mycket annat. Astrid är projekt­ledare och försöker styra skutan så att alla ska få plats och att alla projekten når sina mål!

 

Vad är roligast med arbetet med Mölndal helt 100?

Att det är så många som vill vara med! Vi har mött så många människor i olika organisationer och på olika platser och visst kan vi märka av ett sug. Ett sug efter ett gemensamt positivt projekt, att få drömma om en tid efter corona och göra något kul tillsammans. Att delta och att få bidra. Att få prata och samarbeta med alla dessa gör allt hårt arbete mer än värt!

Projektgruppen för Mölndal helt 100 består av

Astrid Ekermo, projektledare och kultur­samordnare vuxna, unga vuxna, föreningar
Daniel Pawholm, samordnare för evenemang, teknik och produktion
Sara Sivre, kultur­samordnare barn och unga
Agneta Olsson, kommunikatör

Publicerad: 2021-05-13 15.11
Senast uppdaterad: 2021-05-18 14.04
Dela sida: