Mölndal helt 100 – jubileumsåret 2022 redo för intresseanmälningar

2022 firar Mölndal 100 år med stadsprivilegier. Det ska vi fira! Och vi firar tillsammans, i gemenskap och glädje. Alla Mölndals invånare, föreningar, näringsliv och verksamheter inom Mölndals stad är inbjudna att delta i och att bidra till firandet.

Nu öppnar vi e-tjänsten för intresse­anmälningar för bidrag med aktiviteter och projekt inför och under jubileums­året. På våra jubileums­webbsidor kan du läsa mer om hur du/din verk­samhet kan bidra, och nu är även möjlig­heten att skicka in intresse­anmälan för bidrag öppen. Din intresse­an­mälan skickar du in via en e-tjänst som nås via undersida Bidra själv på jubileets webb.

Tillsammans gör vi Mölndal helt 100!

Hjärtligt välkommen med din intresse­anmälan!

Mölndal helt 100 – Bidra själv

Publicerad: 2021-05-31 09.30
Senast uppdaterad: 2021-08-18 16.01
Dela sida: