Goda idéer i hängmattan?

Lös och ledig med tid att filoso­fera? Eller fort­fa­rande i jobb­­stassen och plane­rande för kom­mande stor­verk? Varför inte passa på att fundera kring idéer till aktivi­­teter som du kan genom­­föra inom Mölndals 100-års­­jubileum nästa år – Mölndal helt 100.

Som en del av den gemen­skap vi arbetar mot att jubile­ums­firandet 2022 ska bli är ju du, alla invånare, alla verk­sam­heter och med­arbe­tare i Mölndals kommun inbjudna att inte bara delta i firandet utan också att bidra med aktiviteter.

Vad kan en sådan aktivitet handla om? Ja, det mesta – en föreläs­ning om din verk­sam­hets historia i Mölndals kommun, en work­shop i att bygga bon till Mölndals bi-invånare, en skatt­jakt genom kommunen eller en gemen­sam cykel­tur, en fotbolls­turne­ring mellan grann­skaps­lag och­ / eller verk­sam­hets­lag ... endast fantasin sätter gränserna.

Hjärtligt välkommen med din intresse­anmälan till Mölndal helt 100!

Mer om att bidra med aktiviteter, hur du lämnar intresse­anmälan och länk till formu­läret hittar du här på jubile­ums­webben, på sidorna för Bidra själv.

Publicerad: 2021-07-23 12.23
Senast uppdaterad: 2021-09-21 14.13
Dela sida: