Bidra själv

Välkommen att vara med och bidra till Mölndals jubileumsfirande 2022! Förutom att delta i aktiviteter är det också möjligt för alla invånare, föreningar, näringslivet i Mölndal och verksamheter inom Mölndals stad att bidra genom att själva skapa aktiviteter och projekt. Som företag kan ni också stötta jubileumsåret genom sponsring.

Tre flickor dansar på lekplats

Vi tycker det skulle vara jätteroligt om du som privatperson eller genom din verk­samhet skulle vilja bli delaktig i skapandet av Mölndals stads kommande jubileums­firande, delaktig i att göra Mölndal helt 100.

Använd dig gärna av möjligheten att själv skapa egna jubileums­aktiviteter och -projekt. På dessa Bidra själv-sidor hittar du information om olika alternativ för hur du kan skapa och anmäla en aktivitet eller projekt. Informationen är uppdelad utifrån om du är privatperson, förening, från näringslivet eller från en verks­amhet inom Mölndals stad. På respektive sida hittar du också länk till intresseanmälan.

De teman vi valt för jubile­ums­firandet är Mölndal helt 100, Hållbarhet, Mod, Fest! och Kreativitet. De är inte tvingande för några aktiviteter eller projekt, se dem mer som vägledning på vägen till ett riktigt glädjefyllt och inne­hålls­rikt jubileumsår. Har du någon annan tanke är den också välkommen.

Och har du några frågor som rör bidrag med aktiviteter, jubi­le­ums­projekt eller sponsring – välkommen att kontakta oss på e-post till jubileum@molndal.se

Du kan läsa om bakgrunden till våra teman: Om Mölndal helt 100 / Teman för Mölndal helt ​100

Obs! För medverkan på festivalen Mölndalsdagarna 4-6 juni 2022 gäller speciella förutsättningar och anmälan. Läs mer om detta på Mölndalsdagarna

Publicerad: 2021-04-12
Senast uppdaterad: 2021-06-14