Bidra som näringsidkare

Mölndals näringsliv tillför mycket till Mölndal som helhet, och har en självklar del i Mölndals jubile­ums­firande 2022. Vi är därför glada att kunna bjuda in er att bidra och delta i vårt positiva och gemen­samma projekt Mölndal helt 100.

Utmohus framför Mölndals galleria vid invigningen 2018. Stor folksamling tittar mot entrén till gallerian

För att jubileumsåret ska bli den stora källa till glädje, samman­hållning och framtids­tro som vi strävar mot, vill vi bjuda in er att medverka i firandet och att synliggöra att ni är del av det och av Mölndal.

Alla företag i Mölndal är välkomna att bli medarran­görer inom jubileums­firandet, antingen genom en aktivitet eller ett jubileums­projekt, eller som sponsorer, och ni kan bidra på följande sätt:

Finansiellt

Ert företag kan bidra till jubileet genom finansiellt sponsorskap. Som sponsor­företag bidrar ni med 1 000 kronor per anställd, upp till maximalt 20 000 kronor totalt. Medlen används till att stärka jubileet, främst genom att stötta förenings­initiativ. Om ni är intresserade av att bidra som sponsorer, välkomna att kontakta oss via e-post: jubileum@molndal.se

Innehåll

Ert företag kan bidra till jubileet med innehåll som fyller upp jubileums­året. Det kan till exempel handla om att anordna en konsert, en utställning, en mässa eller någon annan publik tillställning. Gärna tillsammans med andra aktörer!

Intresseanmälan för att bidra med aktivitet eller projekt gör du via länken som du hittar längre ner på denna sida.

För näringslivs­aktörers bidrag gäller vissa speciella villkor och riktlinjer: Infoblad Näringslivets bidrag till Mölndal helt 100. Pdf, 276.6 kB.

Intresseanmälan

Din intresseanmälan lämnar du via e-tjänsten som du når till via denna länk:
https://etjanst.molndal.se/mittbidrag

Observera att projekt­­gruppen för Mölndal helt 100 har full rätt att avgöra om en före­slagen aktivitet eller ett projekt passar inom jubileums­­firandets ramar eller inte.

Publicerad: 2021-05-06
Senast uppdaterad: 2022-03-07