Bidra som verksamhet inom Mölndals stad

Du som är anställd inom Mölndals stad har en viktig roll i Mölndal helt 100 – jubileums­året 2022. Vi är därför glada att kunna bjuda in dig och din verksamhet att bidra med aktiviteter, projekt eller genom att stötta andra inom jubile­ums­­firandet.

Kvinna står och pratar framför en grupp av personer i blandade åldrar. Inomhus

Jubileums­projektet utförs på uppdrag av kommun­styrelsen och är en stads­över­gripande aktivitet. Vi hoppas att så många förvaltningar, avdelningar, enheter och medarbetare som möjligt kan känna lust och vilja att bidra till firandet på ett sätt som stärker jubileet men också den egna verksamheten.

Du som arbetar inom Mölndals stad kan bidra till jubileums­året på följande sätt:

Med en jubileumsaktivitet

Det kan handla om att arrangera en helt öppen och datum­bestämd föreläsning, en utställning eller en kultur­aktivitet med koppling till 100-årsjubileet eller inom projektets vägledande teman: Mölndal helt 100, Hållbarhet, Mod, Fest! och Kreativitet.

Du kan lämna in en intresseanmälan för aktiviteter via en länk som du hittar längre ner på denna sida.

Med ett jubileumsprojekt

De insatser som inte är helt publika eller datum­bestämda kallar vi för jubileums­­projekt, och som du och din verksamhet också kan bidra med. Det kan till exempel handla om ett bygge, en utmaning, eller en tillfällig satsning på något med anknytning till jubileums­firandet.

Du kan lämna in en intresseanmälan för projekt via en länk som du hittar längre ner på denna sida.

Genom att underlätta för andra

Många av verksamheterna inom staden är stöd­funktioner som på olika sätt kan under­lätta andras initiativ, aktiviteter och projekt inom jubileums­firandet.

Intresseanmälan

Din intresseanmälan lämnar du via e-tjänsten som du når till via denna länk:
https://etjanst.molndal.se/mittbidrag

Observera att projekt­­gruppen för Mölndal helt 100 har full rätt att avgöra om en före­slagen aktivitet eller ett projekt passar inom jubileums­­firandets ramar eller inte.

Publicerad: 2021-05-06
Senast uppdaterad: 2021-06-14