Måla Mölndal

Under jubileumsåret kommer alla Mölndals 850 elever i årskurs 6 ges möjlighet att på ett kreativt sätt påverka sina närmiljöer. Då drar projektet Måla Mölndal igång, där eleverna möter en street art-konstnär och tillsammans skapar konstverk.

Pojke sitter och målar med målarfärg.

Måla Mölndal är ett projekt där alla 850 elever i årskurs 6 genom Kulturgarantin möter en street art-konstnär för att färglägga utomhusmiljön runt deras skolor.

Gå en konstrunda och upplev Måla Mölndal på plats. Alla platser som redan är målade finns markerade i Mölndalskartan.

Enligt Mölndals stads kulturplan för barn- och unga ska unga ges möjlig­het till eget skapande i sin vardag. Projektet Måla Mölndal genom­förs för att ge eleverna möjlig­het att skapa ett jubileumsavtryck. Det ska också uppmuntra de unga till kreativitet och ge dem möjlighet att påverka sin närmiljö. Vi vet också att för de ytor som målas i liknande projekt minskar behovet av klottersanering.

Projektet är planerat att starta under vårterminen 2022. På den här sidan kommer du att kunna följa jubile­ums­projektet Måla Mölndal allt eftersom målningarna skapas.

Måla Mölndal drivs av projektgruppen för Mölndal helt 100 genom Kultur­garantin, tillsammans med bland annat Mölndals stads skol­förvalt­ning och tekniska förvaltning samt Mölndals Energi.

Om din verksamhet vill medverka, hör gärna av dig till kultursamordnare Sara Sivre, Mölndals stad, via e-post till sara.sivre@molndal.se

Publicerad: 2021-05-07
Senast uppdaterad: 2022-06-30