Mölndals Hembygds­förenings jubileumsskrift

En jubileumsskrift om Mölndals första 100 år som stad kommer att ges ut av Mölndals Hembygdsförening. I skriften kommer man att kunna läsa om bland annat Mölndals första bosättare, om lantbruket och industrin, och om utvecklingen under de 100 åren.

Svartvit bild från stadsinvigningen i Mölndals, på nuvarande Gamla torget 1 januari 1922. Torget är fyllt med stor samling människor med sina paraplyer uppfällda. På fasaden och flaggstängerna är flaggor hissade.

Mölndals Hembygdsförening start­ades 1930. Föreningens verk­samhet går ut på att värna Mölndals historiska värden, kulturarv och miljö, och att ta tillvara på dem för kommande generationer.

Föreningen kommer att att ge ut en jubileumsskrift om Mölndals historia. I den kommer de att berätta om Mölndals första bosättare, om att bo vid gränsen mellan Danmark och Sverige, och om lant­bruket och industrin i staden. Politiken, folkrörelserna och föreningslivet i Mölndal får också sin plats i berättelsen. Kommunens olika stadsdelar kommer att beskrivas och även stadens utveckling under de senaste 100 åren.

Jubileumsskriften är planerad att ges ut under våren 2022.

Bilden visar den officiella, regniga stadsinvigningen på Gamla Torget den 1 januari 1922, förevigat av Knut Kjellman.

Mer information om Mölndals Hembygdsförenings arbete finns på föreningens hemsida: Mölndals Hembygdsförening

Kontakt: Mölndals Hembygdsförening. Email: bo.ridderbjelke@telia.com. Telefon: 031–27 56 69.

Publicerad: 2021-05-09
Senast uppdaterad: 2022-03-25