Vad vill du ska hända 2022?

Jubileumsåret 2022 blir roligare och bättre om vi gör det till­sammans. Alla som bor och verkar i Mölndal kan vara med och göra året helt 100. Och vi väl­kom­nar dina idéer och aktivi­teter som ryms inom jubileumsfirandet.

Ungdomar hoppar högt med glädjetjut ute i en skogsdunge.

Snart är det dags för för firandet av Mölndals 100-årsjubileum som stad. Hur vill du delta? Kanske genom att besöka de aktiviteter som kommer att finnas? Eller kanske genom att själv skapa en aktivitet? Med en vardags­rums­konsert, ett projekt med din syjunta, ditt arbetslag eller fotboll­föreningen. Eller som finansiell sponsor? Kanske vill du engagera dig genom att delta i referensgruppen inför 100-års­firandet?

Vi välkomnar dina ditt engagemang! På sidan Bidra till firandet hittar du olika vägar att lämna in intresse­anmälan för att delta med en aktivitet eller ett projekt – som privat­person, förening, från Mölndals närings­liv eller som anställd inom Mölndals stads verk­sam­heter.

Våra hoppas att kunna ha länkarna till anmälningar öppna från 1 juni 2021.

Publicerad: 2021-05-07
Senast uppdaterad: 2021-06-14