Närings­idkare på Mölndals­dagarna

Festivalen Mölndals­dagarna arrangeras 4–6 juni 2022 i Mölndal innerstad, som en del av Mölndal helt 100 – jubileums­året 2022. Dagarna fylls med möten, kultur och upp­levelser, och för att utbudet under Mölndals­dagarna ska vara spännande och brett bjuder vi in näringsidkare att bidra.

Torghandel - en man och en kvinna tittar på krukväxter

Som näringsidkare kan du utöver aktivitets­medverkan också anmäla intresse att medverka med vissa sorters försäljning, till exempel av mat via foodtruck eller av annat som kan passa in i arrange­manget.

Förutsätt­ningar för försäljning på Mölndals­dagarna

För näringsidkares medverkan på Mölndalsdagarna gäller följande förutsättningar mellan Mölndal helt 100 (projektet) och näringsidkaren:

  • Näringsidkarens kostnad för medverkan en heldag är 2000 kronor på faktura. Betalningen ska vara Mölndals stad tillhanda senast 4 maj 2022.
  • Projektet tillhandahåller ström till den anvisade platsen.
  • Kablar, tält, bord, och så vidare, tar närings­idkaren själv med och ansvarar för dem under arran­ge­manget. Information om tider och platser för transport av material meddelas i avtal.
  • Projektet väljer helt själva vilka närings­idkare som får plats, så att utbudet blir brett och blandat.

Villkor för medverkan på Mölndals­dagarna

För att medverka med försäljning på Mölndalsdagarna krävs att du som närings­idkare möter arrange­mangets krav på:

  • miljöaspekter
  • kassasystem
  • riktlinjer för miljö och hälsa, förbud mot diskrimi­nering
  • med mera

Dessa krav, regler och villkor specificeras utförligt i avtal mellan projektet och näringsidkaren.

För mer information och intresse­anmälan:

Daniel Pawholm, samordnare, kultur- och fritids­förvaltningen Mölndals stad, daniel.pawholm@molndal.se eller 0704-67 79 99.

Om du som näringsidkare vill bidra till Mölndal helt 100 vid andra tillfällen än under Mölndals­dagarna 4-6 juni 2022, genom att anordna aktiviteter eller projekt, eller genom sponsring - för mer information och anmälan: Bidra till firandet.

Publicerad: 2021-05-11
Senast uppdaterad: 2021-08-03