Kontakt och projektgrupp

Om du har några frågor eller funderingar om det kommande jubileums­fir­andet Mölndal helt 100 är du välkommen att höra av dig.

Projektgrupp Mölndal helt 100

Lisa, Astrid, Sara och Daniel är projektgruppen för Mölndal helt 100. Mejla oss på: jubileum@molndal.se.

Astrid Ekermo, projektledare, kultur- och fritids­förvalt­ningen, astrid.ekermo@molndal.se

Sara Sivre, kultur­sam­ordnare barn och unga, kultur- och fritids­förvalt­ningen, sara.sivre@molndal.se

Daniel Pawholm, samordnare för evene­mang och produk­tion, kultur- och fritids­förvalt­ningen, daniel.pawholm@molndal.se

Lisa Larsson kommunikatör, kultur- och fritids­förvalt­ningen, lisa.larsson01@molndal.se

Kontakt med ansvariga för aktiviteter och projekt

Jubileumsåret görs tillsammans med alla som vill bidra. Därför finns olika kontakt­personer och organi­sa­tioner bakom de flesta projekt och aktiviteter.

Se kontakt­upp­gifter på respektive aktivitets/projekts sida här på Mölndal helt 100:s webbsidor.

Banderoll med texten Jubileumsåret 2022 i grått

Projektägare och styrgrupp

Projektägare

Projektägare och medlemmar i styrgruppen för Mölndal helt 100 – jubileumsåret är:

  • Annika Stedner, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
  • Åsa Tollbom, enhetschef för konst och kultur, kultur- och fritidsförvaltningen

Styrgrupp

I jubileumsprojektets styrgrupp ingår också:

  • Mattias Jighede, näringslivsutvecklare, stadsledningsförvaltningen
  • Elin Rosenberg Elebring, verksamhetschef, serviceförvalt­ningen­, kontakt­center
  • Ann-Christin Sande, vd, Gunnebo slott och trädgårdar
Publicerad: 2021-05-07
Senast uppdaterad: 2022-12-08