Kontakt och projektgrupp

Om du har några frågor eller funderingar om det kommande jubileums­fir­andet Mölndal helt 100 är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Jubileumsåret fylls av alla som vill bidra. Därför finns speciella kontakt­personer och organi­sa­tioner bakom de flesta projekt och aktiviteter.

Projekt­gruppen bakom Mölndal helt 100 ansvarar för samordning, kommuni­kation och några av projekten. Andra håller i kontakten för sina egna aktiviteter och projekt.

Kontakt med Mölndals stads projekt­grupp

Mejla till jubileum@molndal.se. Behöver du komma i kontakt med en speciell projekt­grupps­medlem, se ansvars­områden och kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Kontakt med ansvariga för aktiviteter och projekt

Se kontakt­upp­gifter på respektive aktivitets/projekts sida här på Mölndal helt 100:s webbsidor. För aktiviteter: Evenemangskalendern på Detta händer 2022 . För jubileumsprojekt: Detta händer 2022/Jubileumsprojekt.


Projektgrupp Mölndal helt 100

Projektgruppsmedlemmarna i Teamsmöte - mötesskärmbild, med Mölndal helt 100-logga i överkant

Vi som inom Mölndals stad arbetar med förbe­red­elserna för jubileums­firandet 2022 är:

Astrid Ekermo, projektledare, kultur- och fritids­förvalt­ningen, astrid.ekermo@molndal.se

Sara Sivre, kultur­sam­ordnare barn och unga, kultur- och fritids­förvalt­ningen, sara.sivre@molndal.se

Daniel Pawholm, samordnare för evene­mang och produk­tion, kultur- och fritids­förvalt­ningen, daniel.pawholm@molndal.se

Agneta Olsson, kommunikatör, kultur- och fritids­förvalt­ningen, agneta.olsson01@molndal.se


Banderoll med texten Jubileumsåret 2022 i grått
Publicerad: 2021-05-07
Senast uppdaterad: 2021-06-21