Fem valda teman för Mölndal helt 100

Till jubileumsfirandet Mölndal helt 100 har vi valt ut fem väg­ledande teman, som ska förtydliga vad vi siktar mot för det glädje­fyllda och gemen­samma jubileums­året. De teman vi valt är Mölndal helt 100, Hållbarhet, Mod, Fest! och Kreativitet.

Ursprunget i de valda temana är jubileums­årets värdeord och den vision som Mölndals stad tog fram tillsammans med invånare – Vision Mölndal 2022. Kortfattat lyder den

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal helt 100

Temat ”Mölndal helt 100” rymmer tanken om att vår kommun är värd att fira. Staden fyller 100 år, och visst är vi på många sätt helt 100.

I kommunen finns mycket att fira – både en stark och i mångt och mycket uppskattat kommunal verk­samhet och en stor mängd värde­fulla aktörer inom till exempel närings- och föreningsliv. För att inte tala om alla underbara, historiska och nuvarande, invånare.

Hållbarhet

Vi som bor och verkar i Mölndal vill enligt visionen att Mölndal ska vara en hållbar stad, där alla får chansen. Hållbarhet har många perspektiv och kan handla om allt från social håll­barhet och miljö­insatser till eko­no­misk hållbarhet.

Mod

Visst vill vi även att vårt jubileumsår ska fyllas av modiga aktiviteter. Tillsammans kan vi tänja på gränser, våga skapa nytt, våga gå mot strömmen och våga tänka stort. Här finns gott om utrymme för dig som medarrangör att tänka fritt och nytt!

Fest!

Självklart ska jubileums­året också rymma fest! I stort och i smått vill vi fira tillsammans.

Kreativitet

Vi vet att det inom vår kommun finns mycket kreativitet. Inte minst hos våra kultur­aktörer och inom närings­livet. Kreativitet kan gälla allt från nya lösningar på gamla problem till invånarnas eget skapande.

Banner Mölndal Mölndal helt 100, blå bakgrund med grafiska former i grönt och rosa, med logomärket för Mölndal helt 100 i rosa och vitt
Publicerad: 2021-05-13
Senast uppdaterad: 2021-06-14