Vår valurna från 1921 – en del av historien om Sverige

I det senaste avsnittet av Historien om Sverige spelade ett av våra föremål en viktig roll – nämligen valurnan från 1921. Vi verkar vara det enda museet i Sverige som har en valurna från just detta viktiga val.

Sedan i höstas har SVT visat sin storsatsning Historien om Sverige på bästa sändningstid. Programserien består av tio delar och bygger på rekonstruktioner av historiska skeenden och personer.

Den 4 februari har serien kommit fram till år 1809-1921 och en huvudroll i det senaste avsnittet spelade en valurna från 1921 ur våra samlingar, som vi lånade ut till inspelningen våren 2023.

Valurnan kan du se i vårt Öppna magasin.

Sveriges första riksdagsval för kvinnor

Vad hände då 1921 och som var så viktigt? Jo, då hölls det första riksdagsvalet där män och kvinnor fick delta på samma villkor och fem kvinnor valdes in i Sveriges riksdag.

1865 avskaffades den gamla ståndsriksdagen och Sverige började styras av en tvåkammarriksdag med valbara representanter. Men alla fick inte rösta. Rösträtten hängde ihop med hur mycket skatt du betalade och de som var fattigast och omyndiga fick inte rösta alls, vilket medförde att bara 19 procent av befolkningen hade rätt att rösta.

Ogifta, myndiga kvinnor som hade tillräckligt mycket pengar kunde rösta i kommunala val redan 1862, men så fort hon gifte sig med en man blev hon omyndig och förlorade sin rösträtt. 1884 skrevs den motionen i riksdagen om kvinnlig rösträtt, men den vann inget gehör.

Den aktiva kampen för kvinnlig rösträtt startade 1902-1903 med grundandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. I föreningen fick bara kvinnor vara inskrivna och som mest fanns det 17 000 medlemmar. De ordnade namninsamlingar, delade ut flygblad, skrev brev till kungen och höll föredrag. 1913 samlade in 350 000 namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt.

Efter några tumultartade år, med kravaller och hot om revolution, infördes den 24 maj 1919 i allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor till riksdagen.

Första- och andrakammarvalen i Sverige i september 1921 var därmed de första valen där kvinnor deltog. Nu kunde 54,3 procent av folket rösta och nu var också varje persons röst värd lika mycket.

Och just detta år användes den här urnan i valet här i Mölndal.

Kontakt

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 50
museum@molndal.se
(läses måndag–fredag)

Öppettider:
tisdag – söndag, 12.00–16.00
torsdag, 12.00–19.00
Öppettider vid storhelger

Dela på:

Senast uppdaterad

Nyhetsarkiv