Tema för visningar

Här kan du läsa mer om museets utbud av visningar. Vi anpassar gärna visningen efter era intressen!

Lindomestolar. En stol med vacker klädsel och en återskapad stol som är trären utan färdig sits.

Allmän visning

En allmän visning innefattar en tur genom hela museet, men det finns även möjlighet till fördjupning inom särskilda områden och utställningar.

Öppna magasinet

I Öppna magasinet finns mer än 10 000 föremål som berättar om människors vardagsliv och arbete under 1900-talet. Under visningen tittar vi närmare på utställningens olika teman och pratar om hur det var förr, hur vi lever nu och vad som kommer att förändras i framtiden.

Vem är du, vem är jag?

I temavisningen Vem är du, vem är jag? utforskar vi vardagsföremålen i Öppna magasinet. Vilka saker väcker dina minnen? Vi avslutar med en workshop där ni får fundera, diskutera och lära känna varandra på ett nytt sätt!

Lyx från Lindome

Från början av 1700-talet fram till 1900-talets mitt var Lindome ett betydande centrum för möbeltillverkning. Visningen ger inblick i hantverket och den fascinerande historien om Lindomesnickarna. Läs mer om utställningen Lyx från Lindome.

Tillfälliga utställningar

Museets tillfälliga utställningar lyfter aktuella och angelägna teman, ofta med en lokal förankring. Här hittar du våra aktuella tillfälliga utställningar, kanske passar detta tema perfekt för er visning?

Kvarnbyvandring

Mölndals Kvarnby är en välbevarad kulturmiljö med bebyggelse från industrialiseringen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Genom området rinner den dånande forsen, en kraftkälla som människor har utnyttjat sedan medeltiden. Under vandringen berättar vi om samhället, industrierna och hur det kunde vara att leva här förr i tiden.

Dela på:

Senast uppdaterad