Folkvandringstiden

Äventyret i spelet utspelar sig under en period av järnåldern som kallas för folkvandringstiden, ungefär år 400-550 e.Kr. Perioden kallas så för att det under den här tiden var många folk som flyttade och bosatte sig på andra platser i Europa. Det var en orolig tid med krig och konflikter.

Två guldspiraler från folkvandringstiden.

Foto: Ulf Bruxe, Historiska museet

Det finns många sagor som handlar om den här tiden, som skrevs ganska kort tid efteråt. Sagorna är fantasifulla och handlar om drakar, spöken och om asagudarna som människor trodde på då. Men av sagornas berättelser om krig, vapen och tappra hjältar har ändå lärt oss en del om hur den tiden kunde ha sett ut.

Man har hittat stora gravhögar från den här tiden, som ofta är fulla med gåvor till den döde. Många av föremålen visar att man här i Norden hade kontakt med kontinenten.

Romarriket var det mäktigaste och största riket under flera hundra år, men under folkvandringstid förlorade det mycket av makten och maktstrider uppstod mellan olika små kungadömen i Europa.

Nordbor var kända som duktiga krigare och jobbade som krigare mot betalning. Som betalning fick de guld och många kom hem som rika män.

Nordens guldålder

Från den här tiden har man hittat massor av guld i Sverige och den kallas därför också för Nordens guldålder.

Ibland har smycken och guld varit nedgrävda i marken, som om någon för 1500 år sedan ville gömma guldet.

Kanske var det ägaren själv som grävde ner sitt guld i oroliga tider, eller var det en tjuv som grävde ner sitt byte för att hämta det vid ett senare tillfälle?

Smycket från Lerberg i Halland

Guldsmycke från Lerberg i Halland. 

Tyra får ett smycke att offra i den lilla dammen. Man har funnit många saker i mossar och sjöar som antagligen har offrats på platsen.

Smycket som Tyra offrar i dammen är ett smycke som finns i verkligheten. Det har hittats i Lerberg i Halland, nära Lindome. Många liknande smycken i guld har hittats från folkvandringstid. De kallas amfora och har formen av en liten urna eller flaska.

Smycken i guld

Några av de vackraste och dyrbaraste smyckena man hittat är de så kallade Guldhalskragarna som finns i guldrummet på Historiska museet. De är rikt utsmyckade med små, små figurer.

Dela på:

Senast uppdaterad