Hästen

Hästar finns avbildade både från bronsåldern och järnåldern.

Hästen från spelet Fylgja.

Man vet inte om man använde hästar till ridning på bronsåldern, eller om de bara användes som dragdjur till de kärror man har hittat och som finns avbildade på hällristningar. På järnåldern däremot red man på hästen och man har funnit rester efter detaljer till sadlar och träns.

Hästarna på järnåldern

Hästen har en rustning som finns att se på Historiska museet i Stockholm. Man har hittat många delar av hästrustningar från järnåldern i Sverige. Mycket tyder på att man offrade hästar och rustningar i sjöar efter ett lyckat slag. Runt om i Sverige har man hittat hela eller delar av hästar med rustning.

Tuleboborgen som Tyra kommer till i järnåldern ligger vid Hårssjön i Mölndal. Det finns teorier om att Hårssjön betyder hästsjön på fornnordiska. Kanske har man offrat hästar även här?

Dela på:

Senast uppdaterad