Järnåldersborgen

 

I järnåldersäventyret kommer Tyra till en borg som man har hittat rester av vid sjön Hårssjön i Mölndal.

Bild på tuleboborgen, från dataspelet Fylgja. En rund borg av sten.

Kanske var det en plats där folket i närheten kunde söka skydd undan krig och oroligheter, eller en plats där man träffades för att handla och byta varor.

Kanske var det också ett ställe där man kunde samla soldater innan ett krig eller där hövdingar från närliggande områden träffades.

Tuleboborgen

Borgen av trä som Tyra kommer till kallas för Tuleboborgen och har funnits på riktigt. Precis hur den har sett ut kan man inte vara säker på, men arkeologer har hittat rester av stora träkonstruktioner och några andra saker som berättar att det en gång har bott människor här.

Arkeologerna kunde också se att borgen hade stått här i tusen år. Från år 0 till vikingatiden, som började runt tusentalet. De flesta borgar som man har hittat från den här tiden är gjorda av sten och ligger ofta högt uppe på kullar. Den här ligger bredvid en sjö, på en mosse.

Om borgen låg där idag skulle den nästan inte synas bakom all vass och träd som växer runtomkring. Kanske var det likadant då?

En gränstrakt

Tuleboborgen hittades invid en sjö som heter Hårssjön. Förr i tiden gick gränser ofta där det var naturligast i landskapet, där naturen själv skapade gränser. Det kunde vara ett berg eller en sjö eller en så kallad vattendelare.

Hårssjön och Tulebosjön skapar en vattendelare i landskapet. Det är för att alla bäckar och åar norr om dessa sjöar rinner norrut. Vattnet från Tulebosjön och Hårssjön rinner söderut.

Bredvid Hårssjön gick också landsvägen på den här tiden. Man kan fortfarande se spår av den i landskapet.

Det här området var en gränstrakt på 1600-talet, när södra Sverige tillhörde Danmark. Därför är det nog inte så konstigt att anta att den här platsen har varit en gränstrakt innan dess också, långt innan det fanns några länder som hette Sverige eller Danmark.

Gåtfulla fynd

Foto av en sten som hittats vid utgrävningar vid Hårssjön, Mölndal.

Vid borgen har man hittat mycket björknäver utspritt på marken. Kanske använde man det som markbeläggning, men förmodligen användes den också för att tillverka skålar och korgar som sedan såldes. Näver var en exportvara på den här tiden. Kanske fanns det björkskog på platsen då, precis som idag.

I området runt borgen har märkliga föremål hittats, många som tyder på långväga förbindelser.

På bilden syns ett av de märkligaste fynden som gjordes runt borgen. De ser ut som ovanligt formad sten. Analyser som har gjorts visar att det är en blandning av metallerna koppar och zink, som används för att framställa mässing.

I Romarriket fanns kunskapen om hur man framställde mässing, men den här metalltackan visar ingen likhet med den teknik som romarna använde.

Kanske är den från mellanöstern eller Asien där kunskapen om att framställa mässing är mycket äldre. Där använde man också en annan teknik än romarna, där den här typen av metalltacka kanske passar in?

Men hur kom den hit och varför?

Dela på:

Senast uppdaterad