Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Kulturmiljöer i Mölndal

Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia. De miljöer som speglar kommunens historia och därför är särskilt viktiga att vårda presenteras i ett kulturmiljöprogram. Här kan du läsa lite mer om vad det innebär och om vilka kulturmiljöer som finns i Mölndal, Kållered och Lindome.

Vy över Hällesåker. Foto: Mölndals stadsmuseum

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap.

Platserna bär på kunskap om äldre tiders byggnadsstilar, om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.

Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer kan hjälpa oss både att känna en förankring bakåt i tiden och att öka förståelsen för vår omvärld och nutid.

Kulturmiljöer i Mölndal

Här kan du läsa kortfattat om de 28 områden som finns med i Mölndals stads kulturmiljöprogram: Kulturmiljöer i Mölndal.PDF

Hela kulturmiljöprogrammet hittar du härPDF.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram ringar in miljöer som ger en bild av kommunens historia och som anses vara särskilt viktiga att vårda och bevara.

I Mölndals stads program finns strategier för kulturmiljöarbetet samt råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena skall tas tillvara. Programmet är ett underlag för stadsplaneringen.

Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö – såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.

Nytt kulturmiljöprogram

Mölndals stads förra kulturmiljöprogram beslutades år 2000. 2017 tog kultur- och fritidsförvaltningen fram ett förslag till reviderat program. Förslaget godkändes av kultur- och fritidsnämnden i december 2017 och antogs av kommunstyrelsen i mars 2018.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-06 10.27