Webbplats­instruktion

Instruktion till dig som är ansvarig för Omsorgswebben.

Startsidan

Puffarna

 • Den första puffen uppdateras driftmeddelande i automatiskt. Tänk på att ha korta rubriker så att de ryms på en rad och glöm inte ange avpubliceringsdatum. Tips som ligger under kan ändras manuellt direkt i rutan OBS rutan ska ha samma höjd som övriga.
 • De två andra puffarna uppdateras genom att du dubbelklickar på den och fyller i metadatafälten. Tänk på att det ska vara lika många textrader i varje puffruta.

Nyheter och driftmeddelande

Nyheter och driftmeddelande har ett och samma nyhetsarkiv under mappen Arkiv. Var artikeln visas upp, styrs av metadata. Driftmeddelande är förinställt. Det betyder att när en nyhet skapas måste du alltid ändra metadata till Nyhet för att den ska visas under Nyheter.

Genvägar

Startsidelänkar, dvs de tre sista puffarna precis ovanför sidfoten är enskilda minisidor. De minisidorna ligger i mappen Admininställningar - Startsideslänkar.

Observera!

 • att du aldrig länkar i texten på dessa småsidor utan i sidans egenskaper:
  EgenskaperMetadata - Länk till målsida
 • att textraderna ska vara lika långa i alla tre puffar (när du ser dom på dator)

Skapa ny sida

Markera den ingångssida som du vill ha din sida under och välj:

 • Skapa ny sida - Kampanjwebbar - välj mall: Undersidan

Genomgångssidor skapas alltid i samråd med webmaster.

Instruktioner

-------

Roadmap

Eventuell försening i någon av punkterna i roadmappen kommer att påverka lanseringsdatum

Intresse- och beslutsfas

 1. Anmäl intresse
  1. bifoga skisser, preliminär sidstruktur, syfte, ägar- och förvaltarskap
 2. Boka möte med kommunikation. Syfte visa Detta är en kampanjwebb.
 3. Boka möte med kommunikation. Följ upp föregående möte, Beslut gå vidare eller ej.
 4. Boka möte med kommunikation för att diskutera tidsplan, innehåll struktur osv
 5. Möte för att fastställa: Tidsplan. Sidstruktur, ägarskap m.m. Godkänna kampanjwebbkonceptet. Stopp utvecklingsinsatser.

Byggfas

 1. Boka första möte inför uppsättning av webbplatsen.
 2. Boka avstämning inför överlämning
 3. Boka överlämningsmöte
 4. Boka uppföljning efter överlämning

Innehållsproduktion

 1. Innehållsproduktion startar
 2. Boka första möte om innehåll, följ upp struktur
 3. Innehållsproduktion
 4. Boka en första innehållsgranskning
 5. Innehållsproduktion
 6. Boka slutgodkännande av innehåll
 7. Allt innehåll ska vara genomgånget och på plats senast 14 dagar innan lansering.

Granskningsfas - start minst 14 dagar innan lansering

 1. Kontrollera responsivitet
 2. Sökoptimera
 3. Kodvalidering
 4. Tillgänglighetsgranska automatisk
 5. Tillgänglighetsgranska manuell
 6. Möte granskningsarbetet och vad som behövs åtgärdas
 7. Åtgärda tillgänglighetsbrister
 8. Skriva tillgänglighetsredogörelse
 9. Möte om, följa upp, åtgärda tillgänglighetsbrister
 10. Granska åtgärder och uppdatera tillgänglighetsredogörelsen

Inför lansering - dagen innan

 1. Kontrollera alias
 2. Aktivera Visa i sök

Lanseringsdagen

 1. Testa sök
 2. Gör sidan publik

--------

Innan lansering

En vecka efter överlämning. Sidstruktur ska vara på plats.

 • Central genomgång av innehåll
 • Testa alla sidor på mobilen
 • Kolla så att webbplatsen hittas i sök under webbplatsinställningar.
 • Peka ut i så att sökfunktionen söker på kampanjwebbens innehåll.
 • Lägg in sidansvarig

14 dagar innan lansering

 • Testa sök
 • Central granskning av innehåll

2 veckor innan

 • Lägg in webbplatsen i Siteimprove
 • Rensa och städa
 • Tillgänglighetskontrollera webbplatsen manuellt
 • Tillgänglighetskontrollera webbplatsen via validator

Dagen innan

 • Kontrollera alias
 • Kontrollera alias
 • Aktivera Visa i sök
 • Testa sök
 • Gör sidan publik


Publicerad: 2022-05-23
Senast uppdaterad: 2022-12-05