Nya rutiner för minskad spridning av covid-19

Nytt är bland annat att besökare bör använda munskydd där avstånd inte kan hållas och att riskvärdering bör ske innan större sammankomster.

En ny rutin för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg har tagits fram. Rutinen innehåller förtydliganden av source control 1 som kan påverka dig på din enhet.

Det gäller både för dig som arbetar inom funktionsstöd eller äldreomsorg.

Erbjud besökare munskydd

Besökare bör använda munskydd i klass II eller IIR under sitt besök om ett avstånd på två meter till brukaren inte kan hållas. Erbjud besökare munskydd och informera om rutinen.

Håll avstånd och vidta åtgärder vid sammankomster

Gör en riskvärdering inför större sammankomster. Försök hålla avstånd mot både brukare, besökare och dina kollegor.

Särskild rekommendation för brukare på korttidsenhet

Nya brukare som flyttar in på korttidsenhet ska undvika nära kontakter, inta sina måltider på rummet och i möjligaste mån vistas på sitt rum under de första fem dagarna. En individuell bedömning görs alltid.

Stanna hemma vid symtom

Vi fortsätter att bära munskydd eller visir vid brukarnära arbete. Stanna hemma eller lämna arbetsplatsen snarast möjligt om du får symtom på covid-19. Provtagning ska ske om du har symtom. Det görs på din vårdcentral.

Handhygien

Glöm inte att kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Använd handdesinfektion och tvätta händerna vid behov.

Publicerad: 2022-12-13 14.13
Senast uppdaterad: 2022-12-13 14.44
Dela sida: