Reviderad rutin för covid-19

Tidigare tillägg har tagits bort, den reviderade rutinen började gälla 15 februari.

Rutinen Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg har reviderats och gäller från 15 februari.

Förändringar sedan föregående version

  • Generell rekommendation om att personal använder munskydd i allt brukarnära arbete (inom 2 m) tas bort.
  • Rekommendation om provtagning av personal vid symtom på covid-19 tas bort.
  • Rekommendation om att person som skrivs in på korttidsplats för äldre i möjligaste mån bör undvika nära kontakter, vistas i och inta sina måltider på rummet de första fem dagarna tas bort.

Glöm inte hålla god handhygien

Glöm inte att kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Använd handdesinfektion och tvätta händerna vid behov.

Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda brukare samt personal mot svår sjukdom och smittspridning av covid-19.

Kontakt

Om du har frågor om nyheten kan du kontakta Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) via karin.blomqvist@molndal.se.

Publicerad: 2023-02-17 16.05
Senast uppdaterad: 2023-02-20 09.19
Dela sida: