Skapa ärende, privat utförare

Du som är privat utförare kan skicka in ditt ärende här. Inkomna ärenden hanteras och besvaras av Digital support.

Typ av ärende * (obligatorisk)
Typ av ärende
Beskriv så utförligt som möjligt vad ärendet gäller. Bifoga gärna bilder som visar felet, dock inga personuppgifter!
Publicerad: 2022-09-22
Senast uppdaterad: 2022-09-22