Genomförda projekt 2020

Under 2020 genomfördes två projekt inom vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att förbättra tillvaron för våra brukare.

Projekten har finansierats genom lokala utvecklingsmedel och ska leda till förbättringar för brukare.

Projekt

Klicka på plustecknet vid rubrikerna nedan för att läsa mer om varje projekt.

Allas rätt att funka olika - Daglig verksamhet

Projektet handlade om att erbjuda och utveckla användandet av välfärdsteknik inom daglig verksamhet. Då rådande pandemi gjort att daglig verksamhet hållit stängt har fokus varit på att göra brukarna delaktiga i aktiviteter från hemmet, till exempel genom digitala mötesplatser. Brukarna har på så sätt kunnat hålla kontakten med daglig verksamhet och sina arbetskamrater digitalt.

Bästa möjliga kommunikation - Bostäder LSS

Bostäder LSS har i sitt projekt utbildat medarbetare i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Flera bostäder har nu infört nya arbetssätt och metoder som på olika sätt gör brukarna mer delaktiga i vardagen. Bilder används som stöd vid information och när genomförandeplaner görs. Samtalsmatta ska börja användas vilket är ett verktyg för att öka delaktigheten hos brukarna.

Publicerad: 2021-01-27
Senast uppdaterad: 2023-03-20