Lokala utvecklingsmedel

Det finns totalt 300 000 kr per år att använda för att utveckla metoder och arbetssätt genom att starta projekt som leder till förbättringar för brukarna.

Projektpengarna kallas för lokala utvecklingsmedel och har funnits årligen sedan 2010. I menyn till vänster kan du läsa om de senast genomförda projekten.

Genombrottsmetoden

Från och med 2020 genomförs projekten enligt Genom­brotts­metoden. Det här är en modell för hur man får till en förändring som också är en förbättring.

Utgångspunkten är att det finns ett identifierat förbättringsområde. Modellen fokuserar på gemensamt lärande och att prova sig fram utifrån förbättringshjulet (PGSA).

Förändring som leder till förbättring

Det är verksamheterna själva som ansöker om medel för att genomföra projekt. I ansökan ska verksamheten besvara vilka förändringar som kan leda till förbättring (idéer), vad man vill uppnå (mål) samt hur man vet att en förändring är en förbättring (mått).

De verksamheter som bäst svarar upp mot detta beviljas pengar (medel). Pengarna kan exempelvis användas för att finansiera projektledare.

Verksamheten driver förändringen

I genombrottsmetoden finns en tydlig struktur för hur projektet ska genomföras. Det är verksamheten själv som driver förändringsarbetet. Vård- och omsorgsförvaltningens stab finns med som ett nära stöd för projektledare och verksamhet.

Beslut 2024 års projektansökningar

Totalt tre projekt pågår i år. I sammanställningen nedan kan du läsa om årets ansökningar och beslut.

Kriterier för lokala utvecklingsmedel

  • Projektet ska vara i linje med verksamhetens uppdrag och mål
  • Projektet ska syfta till varaktiga förbättringar för brukarna
  • Projektets fokus ska vara utveckling av metoder och arbetssätt som är till nytta för brukarna
  • Projekt som innebär gränsöverskridande samarbete prioriteras, verksamheten kan med fördel involvera andra än den egna arbetsplatsen

Viktiga datum

31 augusti 2024 är sista dag för Delredovisning av projekt som genomförs 2024 Word, 35.2 kB.. Skicka delredovisningen till vardomsorg@molndal.se.

30 november 2024 är sista dagen att ansöka om lokala utvecklingsmedel för 2025.

20 januari 2025 är sista dag för Slutredovisning av projekt som genomförts 2024 Word, 33.9 kB.. Skicka slutredovisningen till vardomsorg@molndal.se.

20 januari 2025 redovisas vilka verksamheter som beviljats medel 2025.

Ansökan

Skicka in din senast den 30 november.

Kontakt

Anna-Sofia Junsäter
Utvecklingsledare kvalitet
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Publicerad: 2017-10-12
Senast uppdaterad: 2024-01-26