Delegering insulinhantering

Legitimerad personal inom vård- och omsorgsförvaltningen delegerar insulinhantering till omsorgspersonal vid behov.

Syftet är att personal som ska få delegering får grundkunskap i insulinhantering och de riktlinjer som personal i Mölndals stads verksamheter ska förhålla sig till i sitt arbete.

Delegering i tre steg

Delegeringen består av tre steg: Inläsning av delegeringsmaterial, webbutbildning och till sist ett möte med patientansvarig sjuksköterska, PAS .

Steg 1 - delegeringsmaterial

I god tid innan delegeringstillfället ska berörd personal ha läst utbildningsmaterial inför insulindelegering Pdf, 1.7 MB. för att kunna tillgodogöra sig delegeringen. Utbildningsmaterialet tillhandahålls av ansvarig enhetschef.

Steg 2 - webbutbildning

Enhetschef och medarbetare bestämmer tillsammans var och när webbutbildningen kan genomföras. Enhetschef ansvarar för att det är rätt medarbetare som genomför utbildningen.

Webbutbildningen tar omkring två timmar och genomförs individuellt. För att logga in på utbildningen används medarbetarens personliga jobbmejladress. Webbutbildningen avslutas med ett kunskapstest. När utbildningen och testet är genomfört får deltagaren ett diplom som ska skrivas ut och lämnas till PAS.

Steg 3 - Möte med PAS

Medarbetare/enhetschef bokar tid för möte med PAS. På mötet går PAS igenom provresultatet och diplomet tillsammans med deltagaren och utfärdar därefter delegeringen. Vid delegeringstillfället måste medarbetaren kunna identifiera sig med giltig legitimation. 

Förnyad delegering

Efter ett år ska delegeringen förnyas. Medarbetaren själv håller koll på när det är dags och meddelar sin enhetschef. För att förnya delegeringen ska utbildningen göras på nytt. Därefter bokas en tid med PAS som följer upp webbutbildningen. Diplomet från webbutbildningen ska tas med till det mötet.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro av anmäld deltagare kommer en "no show"-avgift på 300 kr att debiteras den enhet som deltagaren tillhör. Vid återbud eller oplanerad frånvaro, kontakta utbildningsansvarig enligt nedan kontaktuppgifter. Ingen debitering utgår vid anmälda återbud.

Kontakt

Christina Josefsson Vik
Metodutvecklare hälso- och sjukvård
Vård- och omsorgsförvaltningen
christina.josefsson-vik@molndal.se

Publicerad: 2016-12-20
Senast uppdaterad: 2023-02-13