Digital introduktion

Digitala introduktioner för dig som är privat utförare enligt LOV eller LoU.

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder dig som är anställd hos privat utförare introduktioner till äldreomsorg och funktionsstöd.

Anställd av Mölndals stad?

Du som är anställd av Mölndals stad går introduktion i Vof-akademin.

Digital introduktion äldreomsorg

Introduktion för nyanställda inom äldreomsorg

Digital introduktion funktionsstöd

Introduktion för nyanställda inom funktionsstöd

Kontakt

Kommunikation
Vård- och omsorgsförvaltningen
vof_kommunikation@molndal.se

Publicerad: 2023-02-13
Senast uppdaterad: 2023-04-05