Förflyttningsteknik

Information och anmälan till del två av utbildningen i förflyttningsteknik.

Rehabenheten i Mölndals stad erbjuder utbildning i förflyttningsteknik. Utbildningen består av en digital och en fysisk del, du ska ha genomgått den digitala delen innan du anmäler dig till ett fysiskt tillfälle.

Digital förflyttningsutbildning

Kontakta Cecilia Bengtsson vid tekniska problem.

Du som är anställd av Mölndals stad går förflyttningsutbildningen i Vof-akademin.

Ta med dig diplom och inbjudan

Du behöver ta med dig två saker till det fysiska utbildningstillfället:

Anmälan till fysiska utbildningstillfällen, 2023

Anmälan görs av chef till något av tillfällena nedan.

Kontakt

Förflyttningsutbildning
Utbildningsansvariga
forfl.utb@molndal.se

Publicerad: 2016-12-20
Senast uppdaterad: 2023-02-12