God man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndaren ansvarar för tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män och förvaltares verksamhet. Om du behöver kontakta överförmyndaren i Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille eller Öckerö ska du vända dig till det gemensamma kontoret i Mölndal.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från Överförmyndare i samverkan. I brevet kan du bland annat läsa om våra nya rutiner för inlämning av handlingar, som numera sker genom Kontaktcenter under hela dagarna. Brevet kan du läsa här. Pdf, 94.7 kB.

Huvudmän som tidigare inte betalat arvode kan nu komma upp i nivå för att själv stå för delar av arvodet

Som vi tidigare informerat om i nyhetsbrev så har förändringar gjorts i lagstiftningen för socialförsäkringen, vilket gör att huvudmännen kan få högre ersättning.

Detta kan leda till att huvudmännens inkomst ökar till en nivå som gör att de ska betala hela eller delar av godmansarvodet. Tänk därför på att lägga undan till ditt arvode och om möjligt sök merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Reglerna kring när en huvudman ska betala arvode är reglerat i föräldrabalken 12 kap 16 §. Om den enskildes beräknade skattepliktiga inkomst under året överstiger 2.65 gånger prisbasbeloppet elller hens tillgångar överstiger två gånger prisbasbeloppet ska huvudmannen själv stå för arvodet i den del som överstiger.

Upplever du problem med att komma in i e-tjänsten för digitala årsräkningar?

Vi har hört att några ställföreträdare haft problem med att komma in i e-tjänsten för digitala årsräkningar. Detta beror troligtvis på en säkerhetsinställning i era egna datorer. Försök se om ni har någon inställning som gör att ni inte kommer in på vissa sidor. De allra flesta har inte haft problem att komma in på e-tjänsten. Lycka till!

Digital inlämning av årsräkningar/sluträkningar

Du kan från och med 2023 lämna in årsräkningar digitalt via vår e-tjänst.

Problem att skriva ut blanketter från hemsidan

Några har hört av sig om att de har problem att skriva ut blanketterna för årsräkning. Blanketterna kan inte hanteras av de enklare pdf-läsare som ibland finns i webbläsare. Vår rekommendation är att du installerar någon gratis pdf-läsare på din dator, t.ex. Adobe Acrobat Reader DC eller Foxit Reader, och sedan spara ner blanketterna till datorn och öppna dem därifrån med pdf-läsaren.

Ett annat tips är att inte skriva med decimaler i summorna, då punkt och kommatecken hos vissa orsakat att autosummeringen inte fungerar.

E-tjänst för förvaltarfrihetsbevis

Nu finns en ny e-tjänst för dig som vill få ett förvaltarfrihetsbevis och är folkbokförd i någon av våra samverkanskommuner. E-tjänsten ligger under blanketter och e-tjänster.

Kontaktcenter

I september 2021 öppnade Kontaktcenter i Mölndal som ska underlätta för medborgare att komma i kontakt med stadens verksamheter.

Vill ni lämna in handlingar går ni till Kontaktcenter. Vill ni kontakta oss på telefon eller boka ett möte med en handläggare ber vi er att kontakta oss direkt istället. Ni når oss genom vårt gruppnummer
031-315 18 80, på vår telefontid, eller via e-post på ofs@molndal.se.

Kontaktcenter svarar inte på frågor gällande överförmyndar­verksamheten.


Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad