Vi har cykling på schemat

Att använda cyklar i undervisningen var något som klassläraren och specialpedagogen Anette Hedlund på Katrinebergs grundsärskola hade längtat efter i flera år. Idag är cyklarna en viktig del i elevernas lärande.

cykling på grundsärskolan

En ansökan till kungen och drottningen

I flera år hade jag längtat efter att våra elever skulle få cykla på såna där roliga parcyklar som jag hade sett på stan. Nu var det dags att göra något åt saken. Nu skulle våra elever få cykla! Hoppades jag…
Det blev till att söka pengar på olika håll. En gång hade kungen och drottningen hälsat på hos oss. Jag skickade dem en ansökan med ett foto jag tagit på dem där de är jätteglada tillsammans med en ännu gladare elev. Jag berättade vad en parcykel skulle tillföra våra elevers undervisning. Av mina arbetskamrater fick jag frågan ”Anette var skall du ställa cykeln någonstans?” flera gånger. Ja den frågan var verkligen relevant. Vi hade inte alls någon plats att ställa en cykel på. Särskilt inte en parcykel. Jag var dock inte alltför orolig, för jag trodde egentligen inte att vi skulle få en cykel. Det fick vi inte heller...Vi fick TVÅ! Och ja, den ena var från kungen och drottningen.

Anpassade cyklar

Så sedan cirka sju år tillbaka är vår skola lycklig ägare till två parcyklar. Det innebär att eleverna kan busa och cykla på kapp med en kompis. Cyklarna kan anpassas till personer som har flerfunktionsvariationer. Pedalrörelserna kan kopplas samman och det går också att använda en fotplatta. Elmotorn är till stor hjälp. För de flesta eleverna kan det aldrig gå fort nog.

grundsärskolan cykling

Cyklingen gör eleverna delaktiga i samhället

När vi cyklar undersöker och orienterar sig eleverna i närmiljön med hjälp av sina sinnen. Eleverna kommunicerar genom tal, tecken som stöd, mimik, ljud och gester under cykelturen. Cyklingen ger upplevelser av terräng, underlag, väderlek och temperatur. Vi lyssnar på fåglarna i skogen, grävmaskinerna i centrum, bilarna på vägen och glada hejarop från människor vi möter. Det går jättebra att cykla till Mcdonalds Drive in och köpa glass! Vi cyklar åt höger och vänster framåt och bakåt. Fort och sakta. Det händer också att vi får punktering.

grundsärskolan cykling

Koppling till läroplanen

Kopplingar till grundsärskolans läroplan inriktning träning, kan göras i alla fem ämnesområdena. T.ex.

Estetisk verksamhet:
• möta konst, arkitektur och design i samhället

Kommunikation:
• samspela med andra
• kommunikation i olika sammanhang och i olika miljöer

Motorik:
• Med kunskaper om vanliga lekar och rörelseaktiviteter i utemiljö kan elevernas delaktighet i samhället öka. Det kan till exempel handla om…cykling.
• finmotorik, till exempel handgrepp
• genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen
• undersöka och orientera sig i närmiljön
• rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider

Vardagsaktiviteter:
• förmågan att undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner
• välja, planera och genomföra aktiviteter i närmiljön

Verklighetsuppfattning:
• kunskaper om hur avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken kan användas för att orientera sig i omgivningen
• tolka sinnesintryck och sortera de upplysningar och estetiska upplevelser som ljus, ljud och andra fenomen ger
• lokalisera de sinnen som tar emot intryck av olika slag
• utveckla kunskaper om variation i naturen och sitt språk i kring det
• möta återkommande mönster i naturen och hur detta kan påverka människor, djur och växter
• reflektera över samband mellan orsak verka

Cykelförråd med mobil taklift

Något år efter att vi fick cyklarna (som har stått i vår entré efter borttagna sittbänkar och klädskåp), flyttade vi till en annan skola. Där byggdes ett cykelförråd. Då de flesta av våra elever använder rullstol, finns takskena för mobil taklift att tillgå utanför förrådet.

Vill du veta mer? Kanske komma till oss och provcykla? Hör bara av dig! Det vore trevligt.
Du kan också se oss på utställningen ”Cyklar på Mölndals Museum” (13 oktober 2018- 15 september 2019)
Cykling på schemat ger eleverna ett mycket lustfyllt sätt att lära!

Välkommen att ta del av vår cykelfilm!

Anette Hedlund
anette.hedlund@molndal.se
Klasslärare/specialpedagog klass Nord på Katrinebergs grundsärskola i Mölndal.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad