Fördel adhd

Fördel adhd är en spännande populärvetenskaplig berättelse om hjärnan och vad som formar vårt beteende. Anders Hansen lyfter i boken fram vilka vinster adhd kan innebära och vad omgivningen kan göra för att underlätta.

Fördel adhd. Foto: Emma Gustafsson

Får alla bli sitt bästa jag?

De personlighetsdrag vi idag benämner som adhd har historiskt haft en viktig funktion under människans utveckling och är en normalvariant på beteende, som ibland kan ställa till det lite för oss i en modern kontext. Men det är inte svårigheterna med adhd som lyfts fram i denna bok, utan vinsterna. Det tyckte jag var ett nytt och intressant perspektiv och det var därför jag ville läsa Anders Hansens Fördel adhd.

I förskola och skola ska vi låta alla barn bli sitt bästa jag. Hur bygger vi på styrkorna och ser den unika kompetens som finns hos varje individ? Hur kan man underlätta vardagen för någon som har de personlighetsdrag som följer med adhd? Genom att läsa Fördel adhd får man en inblick i hur hjärnan styr vårt beteende.

Adhd medför en unik verktygslåda

Hansen poängterar att alla med adhd är olika varandra och vill inte generalisera för mycket, men personer med adhd har ofta problem inom tre områden: koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet. Myntets andra sida är att man ofta är kreativ och tänker i nya banor, ser helheter och undviker att fastna i detaljer, är driven och initiativrik, är intuitiv och ifrågasättande, är bra på att tänka lateralt och se saker ur nya vinklar, kan hyperfokusera och är flexibel och nyfiken.

Hansen tycker sig också ha sett att personer med adhd ofta är bra på att skaka av sig motgångar och inte ältar misstag, utan snabbt blickar framåt. Adhd medför en unik verktygslåda som kan bidra till framgång om man lär sig hur man kan utnyttja den.

Adhd är överrepresenterat bland entreprenörer och extremsportare. Upptäckarlust är kopplat till adhd. Hos den som har adhd är belöningssystemet som sirap- det är trögare och kräver mer stimulans och kickar. Den som har adhd söker sig ofta själv till sådant som ger starka upplevelser och mer dopamin åt belöningssystemet och har därför också en ökad risk för olika slags missbruk.

Samtidigt gör det tröga systemet att man ofta kan hyperfokusera i farliga krislägen när andra blir handlingsförlamade. Det är till och med så att personer som ligger högt på adhd-skalan kan uppleva kritiska beslut som stimulerande och gillar att vara i pressade lägen. Man trivs bäst i steget, reagerar snabbt och kan tänka om och byta strategi.

Hur kan vi underlätta?

Hansen skriver om hur vi alla ligger någonstans på adhd-skalan. Det var intressant att läsa om hur vårt mänskliga driv är koncentrerat till en ärtstor samling hjärnceller i accumbenskärnan i hjärnan och hur vårt belöningssystem aktiveras av olika saker. Vi blir olika lätt uttråkade. Accumbenskärnan frågar oss alltid vad som är värt att göra.

Systemet flackar mer mellan olika stimuli hos den som har adhd och man kan lätt känna sig splittrad när något inte intresserar tillräckligt, eftersom man ständigt scannar av om det händer något annat runt omkring. Det är som det inte finns något filter som sållar bort intryck. Hjärnans dagdrömmarprogram är ofta på och man har ett ökat spontant tankeflöde som gör att man tänker utanför boxen. För att underlätta för den som har adhd kan man enligt Hansen tänka på att:

- dela upp en uppgift i mindre delar och sätta korta tidsmål, till exempel vad man ska ha hunnit om 20 minuter (mini-deadlines)
- ge snabb återkoppling efter slutförd uppgift, vilket stimulerar belöningssystemet
- ge hjälp att hitta struktur och organisera
- få uppdelade korta instruktioner eftersom arbetsminnet är kort
- ge tydliga avgränsade uppgifter
- få arbeta i små grupper och gärna med personer som kompletterar ens svagheter
- variera uppgifterna så mycket det går och gärna använda ny teknik om det engagerar. (många med adhd undviker det repetitiva)
- man får röra på sig ofta

Fördelar med motion

Författaren berättar om en studie där det visade sig att alla barn som fick motionera mer presterade bättre i skolan, men i synnerhet gav träning fördelar för de som hade adhd. Störst effekt gav konditionsträning, och helst på morgonen då detta påverkade hela förmiddagen. Hansen skriver ”För den med adhd (och i ärlighetens namn för alla andra) är fysisk aktivitet det ultimata life-hacket.”

Den mänskliga naturen framstod genom boken i lite nytt ljus. Olikheter i en grupp människor är bra och naturligt- när någon är äventyrlig och undviker det förutsägbara kan en annan vara försiktig och planerande. Vi ska vara olika. Människor i grupp kompletterar varandra. Att läsa Fördel adhd kan bidra till att stärka självbilden hos den som har adhd och så att säga hitta pärlan i musslan. Den var också hjälpsam för oss yrkesverksamma pedagoger som dagligen möter individer som ligger högt på adhd-skalan.

Emma Gustafsson
förskollärare på Stensjöns förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad