Förlora läxan, vinn eleven

Vad sägs om ett digitalt läx- och provfritt klassrum som ger förutsättningar för ett större lärande? Anders Enström problematiserar en skola där läxor har blivit ett obligatoriskt inslag trots att det varken regleras eller nämns i skolans styrdokument.

Förlora läxan. Foto. Marie Eriksson

Förlora läxan vinn eleven är en bok som uppmanar lärare till att lämna sin upptrampade stig och utmana sina tankar. Den riktar sig till lärare i olika stadier som vill utveckla sin undervisning och samtidigt vara grundad i både forskning och erfarenhet.

Anders Enström skriver om hur ett digitalt läx- och provfritt klassrum ger förutsättningar för ett större lärande samtidigt som elevernas motivation och kreativitet ökar. Vi får ta del av hur han hittat nycklar till elevers lärande.

”Går eleverna i skolan för att visa vad de kan eller för att lära sig?” Författaren lyfter fram forskning, från bland annat Göteborgs universitet, som visar att lärarnas förmåga att använda olika arbetssätt och olika verktyg är nyckeln till elevernas resultat.

Läxor av tradition?

När Anders Enström 2013 kämpade för att motivera sina egna barn åtta och tio år att göra läxorna, så såddes ett frö. ”Om jag som lärarstudent inte kunde få mina egna barn att läsa läxor, hur skulle då den ensamstående trebarnsmamman som jobbar skift eller de två heltidsarbetande föräldrarna mäkta med det?”

Anders menar att det är alla lärares uppgift att se till att lärandet sker på lektionstid. Han resonerar runt vad det är för planeringsmiss som gör att vi måste skicka hem läxor. ”Är läxor verkligen lösningen?” Han ställer frågan huruvida kunskaper verkligen befästs och fördjupas när vi sitter på vår egen kammare utan reflektion med andra. I förordet till sin bok sänder Anders en ursäkt till alla föräldrar med barn i hans klasser som fått hem onödiga och ogenomtänkta läxor genom åren.

Ett vanligt argument för läxor är att elever lär sig utanför klassrummet och att det skulle legitimera läxor. Men Anders är övertygad om att människor lär sig varje dag oavsett var de befinner sig och oavsett läxor.

I boken lyfts frågan huruvida läxor ges av tradition eller enligt styrdokument och baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Författaren problematiserar en skola där läxor har blivit ett obligatoriskt inslag, trots att det varken regleras eller nämns i skolans styrdokument. Han går också igenom undervisningsmetoder som lämpar sig väl i ett digitalt klassrum utan läxor och prov, och ger förslag på lektioner och projekt.

Boken är uppbyggd i tre delar:

 • Läx- och provfritt ur ett elevperspektiv.
 • Läx- och provfritt ur ett undervisningsperspektiv.
 • Läx- och provfritt ur ett lektionsperspektiv.

Varje kapitel efterföljs av reflektionsfrågor där det finns mycket spännande att ta vara på i kollegiala samtal. Bland annat kring hur digitalisering av skolan skapar helt nya möjligheter och att skolans utveckling behöver spegla samhällsutvecklingen.

Det här är en bok som utmanar till tankar och diskussioner om väldigt mycket mer än läxor. Anders lyfter digitaliseringens möjligheter i skolan, speglat i ett samhällsperspektiv. Han menar att skolan måste följa, eller helst leda, resten av samhället och på allvar kliva in i den digitala världen. Dagens elever kommer att arbeta med yrken som inte ens existerar idag. ”Hur många trodde för tio år sedan att apputvecklare skulle vara ett yrke idag?”

Varje elev ska få nå sin fulla potential

Författaren ger många konkreta metoder kring hur digitala verktyg kan användas fullt ut. Det är intressant att följa beskrivningen av en skola som drivs av lust istället för tvång där eleverna lär för livet och inte för provet med dialog, ansvarsklimat och formativ återkoppling som betydelsefulla delar. Han skriver om vikten av att skapa relationer och hitta nyckeln till varje barns lärande samt hur digitala verktyg ger en ökad chans att individualisera så att alla elever kan nå sin fulla potential.

Undervisningens stora utmaning är enligt Anders om en elev inte är redo för nästa steg fastän en annan är det. Han berättar hur multimodala hjälpmedel som filmskapande kan bli en del i att individualisera undervisningen. Med hjälp av digitala verktyg ökar skolans chanser att individualisera så att alla elever har möjlighet att nå sin fulla potential.

Hur det här arbetet kan gå till beskrivs i kapitlet ”Flippat klassrum – en entrébiljett till lektionen.” Där beskrivs de digitala verktygens möjligheter till återkoppling, att skapa arenor för lärande, underlätta dialog och att skapa ett ansvarsklimat där eleverna blir delaktiga i sin lärprocess med hjälp av ett formativt arbetssätt och feedback.

Hur börjar man?

Anders Enström skriver att det inte var en stor sak för hans rektorer att han skapade ett läx- och provfritt klassrum. ”Kravet de har på mig, och alla kollegor, är att eleverna ska lära sig i skolan.” Och eftersom det inte finns belägg för att elever lär sig mer med läxor och prov så gick han ”all in”.

Anders tips till den som funderar på att börja med ett läx- och provfritt klassrum är att starta i liten skala genom att ta bort läxor i ett ämne och förklara det för föräldrar, elever, rektorer och kollegor. Betydelsefullt är också att grunda med en överenskommelse tillsammans eleverna om att de ska arbeta stenhårt på lektionerna. Det blir som ett kontrakt mellan dig och eleverna menar Anders.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Förlora Läxan, vinn eleven av Anders Enström, Gothia fortbildning 2018

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad