Bygga en plats för möten

Förskollärarna Ewa Hedenkvist, Bettan Lorentzson och Camilla Meyer beskriver ett projekt kring att skapa en sittplats där gammeltanter och andra kan känna sig välkomna. En plats för möten som samtidigt synliggör barn som medborgare i samhället. Författarna ger tydliga och praktiska exempel på hur en lyckad undervisning i förskolan kan fungera.

Bok Bygga en plast. Foto: Marie Eriksson

Bygga en plats för möten – ett projekt i nära relation med omvärlden utspelar sig på förskolan Trollet i Kalmar som sedan mer än 30 år hämtat inspiration från förskolorna i Reggio Emilia. Handlingen skildrar ett projekterande arbetssätt på en fyraårsavdelning. I boken berättar tre förskollärare hur arbetet utvecklades, från barnens första tankar om vad begreppet välkomnande kan innebära till att invigningsbanden runt sittplatsen klipptes. De beskriver hur de lyssnade på barnens idéer, följde deras processer, utmanade, bekräftade och erbjöd verktyg för fortsatt undersökande – hela tiden i nära relation med omvärlden.

Tänker nytt tillsammans

Redan några sidor in i boken blir jag rörd till tårar, man kastas direkt in i slutet i förskolans projekt när ”platsen för möten” invigs och pappan till ett utav barnen talar till barn, pedagoger och ”gammeltanterna” inför vänner, journalister och andra nyfikna om det fantastiska arbetet de tillsammans åstadkommit. Han talar i VI-form, vilket tyder på att man har lyckats med att även få föräldrar involverade i projektet. Där och då förstår jag att temat och det projektbaserade förhållningssättet jag senare i boken ska få ta del av har utvecklats till något utöver det vanliga.

I bokens första del får man ta del utav enhetens organisation och förskolans struktur och jag slås av att förskolan genomsyras av en genuin människosyn, där varje person som förskolans huvudpersoner möter under sin dag på förskolan är viktiga och omnämns. Att varenda möte som sker, varje handling som görs och varje sekund som går genomsyras av ett gemensamt syfte, att verka för barnens absoluta bästa.

Att läsa om organisation, mötesgrupper eller ta del utav dokument kring systematiskt kvalitetsarbete väckte många nya tankar och gav mig nya infallsvinklar i hur man kan tänka om och tänka nytt om den starka traditionella organisationen som fortfarande lever kvar i många av våra traditionella förskolor.

Magisk historia

När det gäller det två år långa projektet som vi får följa avdelningen Stenkulan vill jag inte avslöja historien, men den är mysig, genomtänkt och fullständigt magisk. Vi får möta engagerade pedagoger som aktivt arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. De reflekterar, analyserar och planerar varje litet steg de gemensamt i gruppen skall ta. De hittar precis rätt i balansen mellan att fånga upp varje barns tankar och att behålla intresset och engagemanget för hela gruppen. Min upplevelse är att alla barn under projektet känner sig lyssnade på och upplever stort inflytande under processen.

Jag rekommenderar alla pedagoger, förskolechefer och andra verksamma inom förskolan att läsa boken. Den är lättläst och förskollärarnas engagemang smittar av sig hos läsaren. Du får tydliga praktiska exempel på hur en lyckad undervisning i förskolan kan fungera. Boken gav mig en känsla av upprymdhet och jag blev inspirerad och ivrig att möta barnen på min egen förskola med nya ögon och nya sätt att tänka.

Sandra Borgh Classon
Förskollärare Valås Förskola

Bok: Bygga en plats för möten – ett projekt i nära relation med omvärlden av Ewa Hedenkvist, Bettan Lorentzson och Camilla Meyer, Lärarförlaget 2018.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad