Konsten att leda en skola

Författare Alf Solander har varit verksam skolledare på olika nivåer i 20 år och har skrivit boken Konsten att leda en skola -att göra det omöjliga. En bok som visar på det breda uppdrag som en rektor har och vilken allkonstnär du måste vara.

Konsten att leda. Foto: Marie Eriksson

Författare Alf Solander har varit verksam skolledare på olika nivåer i 20 år. Författaren lyfter fram skolledare Lorraine Monroe (New York) och Oscar Öquist, psykolog och författare som bland annat har skrivit om systemteori som personer som har visat honom vägen i sitt ledarskap. I förordet skriver författaren att tanken var att:

skriva en handbok för rektorer, men att slutprodukten blev något annat. Han vill dela med sig av erfarenheter och kunskaper samt klargöra och stärka rektors roll.

Författaren skriver om konkreta situationer som han har upplevt och ställts inför under sina år som skolledare. Han ger råd utifrån hur han har löst uppkomna situationer men också hur han kanske skulle göra nu med mer erfarenhet. Detta är en bok som visar på det breda uppdrag som en rektor har och vilken allkonstnär du måste vara.

Författaren sammanfattar det på ett bra sätt genom att jämföra med ett storföretag där det finns experter som hanterar frågor kring HR, ekonomi, lokal – och fastighet. På skolan finns det en rektor som ska hantera allt (s. 11)

Boken innehåller 38 kapitel som beskriver olika delar av rektors uppdrag. Några kapitel som författaren skriver om är:

 • Schemat är ingen teknisk bisak Agera för elevernas skull
 • Rektor som designer
 • Svåra samtal
 • Politik och nämnder
 • För barnen och de ungas skull

Reflektion kring boken

Boken är lättläst men tyvärr finner jag inte författarens ”kärna”. Jag har svårt att greppa boken och vad det är som författaren egentligen vill lyfta fram. Jag får inget ”recept” för hur jag ska leda min skola. Däremot känner jag igen de uppdrag, möten, situationer etcetera som författaren beskriver. Jag reflekterar kring mitt eget ledarskap, min skola och mitt uppdrag som rektor. Jag får tankar kring områden som jag kan förändra, utveckla men i lika stor utsträckning får jag tankar som bekräftar det jag redan gör.

Boken ger dig som rektor utrymme för reflektion kring ditt uppdrag. Är du nyfiken på rektorsjobbet? Då ger boken dig en tydlig bild av vad du ställts inför eller kommer att ställas inför. Författaren lyfter även fram tron på att våga leda och tro på det du gör!

Jeanethe Bergman
Rektor Hallenskolan

Konsten att leda en skola - att göra det omöjliga
Alf Solander, Lärarförlaget 2017.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad