Programmering i förskolan - utveckla digital kompetens

Karin Sönnerås har skrivit en bok om hur man i förskolan kan utveckla barns innovativa och kreativa förmåga genom programmering. I en värld av förändring kan förskolans verksamhet bidra med de kompetenser som barnen behöver i ett digitaliserat samhälle.

Bokblogg Sönnerås

Barn som producenter

Författaren Karin Sönnerås är förskollärare och arbetar nu som utvecklare av digitalisering för lärande i Kungsbacka kommun. Hon har sedan 2014 arbetat med programmering i förskolan och vill uppmuntra och inspirera andra pedagoger att prova på och lära sig programmering tillsammans med barngruppen.

Sönnerås menar att om vi ger barnen möjlighet att tidigt utveckla digital kompetens ger vi dem också förutsättningar att vara producenter – inte bara konsumenter – av modern teknik. I boken ger hon en inblick i vår digitala vardag som belyser hur barn av idag växer upp med surfplattor, smarta telefoner och robotgräsklippare.

Tre delar i boken

Del ett i boken handlar om digital kompetens och programmering där författaren tar upp vad styrdokumenten säger, forskning samt begrepp inom programmering.

Del två går sedan in i konkreta tips på hur man kan arbeta med digital och analog programmering samt ger tips på olika appar och aktiviteter. Hon beskriver sitt eget arbete i barngruppen och man får också ta del av bilder ur verksamheten.

Del tre, tar upp vad som egentligen är programmerat i vårt samhälle, en förståelse för hur vi idag förlitar oss på robotar och att saker ”bara sker” som till exempel den automatiska vattenkranen med sensor, bilar som kan parkera av sig själva och så vidare. Sönnerås skriver också om hur viktigt det är att samtala med barnen om säker användning av tekniken samt etik och källkritik.

Den egna bakgrunden har betydelse

Karin Sönnerås inledning om hur hon och hennes man fick erbjudande om en hemdator i början på 1990-talet får mig att nicka lite igenkännande. Jag var dock ett barn som mest fick se på när mina två storebröder knappade på datorn som pappa lånade hem från skolan, där han arbetade som lärare.

Det var min första inblick i den digitala världen. Men tack vara dessa stunder som jag fick titta på, samt att sedan få knappa lite själv har jag utvecklat ett eget intresse för den digitala tekniken. Min bakgrund och mitt egna intresse speglas i mitt arbete som förskollärare.

Inspiration och konkreta tips

Har man inte ett tidigare intresse eller någon i närheten som driver det digitala arbetet så ser jag stora fördelar med denna bok. Jag tycker det är en lättläst bok som ger en bra start i grundläggande kunskaper om programmering samt ger konkreta tips och idéer i arbetet med programmering och användandet av digital teknik i förskolan.

Det här är en bok att ta upp och bläddra i när man behöver inspiration. Författaren tar upp exempel på hur man kan tänka i programmeringsspråk i vardagliga sysslor som påklädning: ”i vilken ordning ska kläderna på?”

Karin Sönnerås belyser vikten av att vi ska arbeta med digital kompetens. För barnen är alla digitala prylarna runt oss självklara och det gäller för oss att göra dem medvetna om människan bakom maskinen.

Vare sig man känner sig säker eller osäker på ämnet rekommenderar jag boken att ha som stöd på avdelningen i vår digitaliserade värld!

Kajsa-Maria Carlsson
Förskollärare Fågelstens förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad