Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar

Hur var det på nätet idag? I boken Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar får man ta del av Stina Hedlund och Linnea Malmstens tankar om barn och IKT. Författarna lyfter aspekter kring hur man kan våga möta barnen på deras arena och hur man kan skapa kreativt med digitala verktyg.

Bokblogg fritids IKT. Foto: Ann-Sofie Melleroth

IKT står för information - och kommunikationsteknik och rymmer en stor variation i hur man kan arbeta med det. IKT kan upplevas som en stor utmaning av många som arbetar i fritidshem, det kan kännas lite luddigt och svårhanterligt och ofta saknar man vissa ramfaktorer för att starta ett arbete kring IKT.

Lite som en handbok

Boken är lätt att läsa och förstå sig på. Man kan nästan säga att den är lite av en handbok för pedagoger inom fritidshem som är på gång att starta upp ett arbete kring digitalisering men boken kan också inspirera och ge nya tankar och idéer för de som kommit en bit på vägen kring sitt arbete med digitalisering.

Som läsare av boken får man bland annat ta del av författarnas tips kring hur man kan införa IKT på fritids. Hur viktigt det är att ha en fungerade IKT-plan med visioner och mål för all personal på skolan så att alla ska ha samma bild av innebörden av IKT. De ger även exempel på hur man kan arbeta med det förebyggande arbetet kring nätfrågor uppdelat i olika årskurser.

Värdegrundsfrågor

En annan viktig fråga som författarna tar upp i boken är IKT och värdegrundsfrågor. När författarna startade sitt arbete med IKT på fritids valde det att använda en del tid till att samtala om hur barnen hade det på internet. Frågor som de arbetade utifrån var bland annat:

Är det någon som har råkat ut för något obehaglig? Är det någon som vill berätta om en händelse? Hur känns det när någon skriver något elakt?

Hedlund och Malmsten menar att det är viktigt att man pratar med eleverna om det fria ordet och dess makt och att man som vuxen befinner sig där barnen befinner sig. I stället för att barnen utvecklar egna strategier för hur de hanterar kommentarer som känns kränkande eller hotfulla behöver de stöd och guidning av vuxna. Författarna ger några exempel på hur man kan arbeta med värdegrundsfrågor och dilemmafrågor och hur man som pedagog kan samtala kring dessa ämnen.

Bokens övriga kapitel handlar om IKT och informationssamhället, spel och kultur, programmering och kreativt skapande. Jag tycker att författarna tar upp många bra tankar och funderingar på en grundläggande nivå.

Aktuell och konkret bok

Jag gillar att det finns många konkreta tips att ta del av. Tonen i boken är trivsam och att starta upp ett IKT-arbete behöver inte vara så svårt och oövervinneligt som många känner att det är. Har man kommit en bit på vägen i detta arbete är boken nog på en för grundläggande nivå men man kan dock läsa den för att checka av om det är något man inte tänkt på eller missat i sitt arbete kring digitalisering. Boken är mycket aktuell eftersom vi alla inom fritidshemmens värld ska arbeta med IKT. Det är en stor del av elevernas vardag och vi som arbetar med eleverna behöver bli involverade.

Ann-Sofie Melleroth
Fritidspedagog Östergårdsskolan

Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
av Stina Hedlund och Linnea Malmsten
Natur & kultur 2016

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad