Uppdrag undervisning

Uppdraget kring undervisning i förskolan behöver inte vara svårt om man fokuserar på mötet med barnen och skapar en röd tråd i verksamheten. Sofie Källhage och Josefin Malm har skrivit boken ”Uppdrag undervisning - struktur och arbetsglädje i förskolan.” De går på djupet med undervisningsbegreppet och kopplar på ett positivt och enkelt sätt sina erfarenheter som förskollärare till aktuell forskning och teorier.

Uppdrag undervisning. Foto: Anette Eskilsson

Nu skrivs många böcker om hur vi kan förstå undervisning och utbildning i förskolan. I mitt uppdrag som verksamhetsutvecklare för förskolan tar jag tacksamt emot alla boktips och slukar det mesta i min väg som beskriver hur vi kan arbeta med undervisning i förskolan. Just detta boktips tackar jag särskilt förskolechef Inger Thungren för.

Jag har fått ta del av en välskriven och lättförståelig bok om vårt uppdrag att undervisa i förskolan. I boken kan jag läsa: Läroplanen talar om för oss vad vi ska arbeta med, men inte hur vi ska göra. Det är upp till oss som är verksamma inom förskola att styra - det är en fantastisk möjlighet! Dessa meningar beskriver den positiva ansats som författarna tar när de fördjupar sig i ett ämne som vi alla just nu brottas med. Sofie Källhage och Josefin Malm är förskollärare och pedagogistor. De producerar även, sedan 2016, Förskolepodden Vi pratar förskola.

Att se storheten i det lilla

I sin bok beskriver författarna den väl kända känslan av frustration och trötthet i yrket. De ställer frågan: Vad är det egentligen vi ska göra? De letar själva efter en enkel väg där vi ska kunna se storheten i det lilla, där vi skalar av och hittar glädjen i uppdraget. De vill hitta ett konstruktiv sätt att ge förskolan bättre förutsättningar för att klara uppdraget.

De skriver: Vi behöver inte fler arbetsuppgifter, men vi behöver hitta sätt att förstå och hålla oss till vårt uppdrag. De ger exempel på det lilla som sker i vardagen: Att arbeta för ett mål behöver inte vara svårare än att vi uppmuntrar barnen till självständighet i hallen eller låter barnen bre sin egen smörgås vid mellanmålet.

Organisering

Boken beskriver inledningsvis förskolans uppdrag och varför vi ska arbeta med undervisning. Därefter kommer ett innehållsrikt kapitel med konkreta exempel på hur vi kan utföra uppdraget med hjälp av organiseringen av vår verksamhet. De skriver: Vi måste ha en organisation som jobbar med och inte mot oss. … Vi måste tänka ut vad som är värt att arbeta med ur ett längre perspektiv för att hitta hållbarhet i utbildningen.

De betonar vikten av att hitta arbetsglädjen i förskolan: Nya organisationer kräver nya arbetssätt, samhället förändras och så också förskolan. Vi behöver vara modiga och hänga med i utveckling, våga förändra och hitta glädjen.

Kommunikation

På flera ställen i boken kan jag läsa om vikten av kommunikation och dialog mellan vuxen-barn, vuxen-vuxen och barn-barn. Vi ska inte låta våra samtal stanna vid enkla frågor och uppmaningar. Istället behöver vi bli bättre på att ta tillvara barns nyfikenhet och uppmuntra och stimulera barnen att lära tillsammans med oss och av varandra.

I mitt uppdrag stöter jag ofta på en osäkerhet om hur vi ska ställa lagom utmanande frågor till barnen. Vi letar ofta efter den perfekta frågan, inte för att få ett perfekt svar men för att hitta den bästa frågan anpassad till barnets proximala utvecklingszon - här och nu. Jag tänker att här får vi inte vara för stränga mot oss själva, inte heller för försiktiga. Om vi tillåter oss själva drivas av samma nyfikenhet som barnen så kan det inte bli fel.

Feedback

I boken beskrivs att feedback kan öka motivationen hos barnen. Processfeedback fokuserar på det som just hände, på något vi sett barnen göra och som vi vill uppmärksamma. Denna kan kombineras med en reglerande feedback som hjälper oss att ta ett metakognitiv på vårt görande, ex. Hur skulle du kunna göra nästa gång för att det ska gå lättare?

Just feedbackfrågor är något som många av våra pedagoger i Mölndals stad har fått ta del av i vår Processledar-/stödjarutbildning som erbjuds i Skolförvaltningen sedan 5 år tillbaka. Jag tror att det är gynnsamt att använda samma verktyg för både barn och vuxna, då blir verktyget till slut ett förhållningssätt som sätter sig i våra kroppar och frågorna blir naturliga att ställa.

Praktiska exempel

I boken hittar vi goda exempel på schema med ”hela-dagen-perspektiv” och vi får tar del av reflektionsprotokoll, sammanfattningar och råd. Detta tillsammans med reflektionsfrågor efter varje kapitel gör att boken upplevs praktisk och användbar.

En invändning jag som läsare har är att när en bok innehåller många bra exempel kan jag få en känsla av att författarna är färdiga, de har hittat det perfekta arbetssättet. Men detta vägs upp av att hela boken har en väldigt reflekterande och eftertänksam ton, det gör att vi förstår att också författarna befinner sig i ständig förändring. Författarna skriver: Vi behöver förstå att vi alltid kan lära mer, att vi inte blir färdiga, att förskolan och dess uppdrag är i ständig förändring.

Själv reflekterar jag över hur viktigt det är att vår organisering i vardagen är tydlig för alla, för både barn och vuxna. Jag tror att med hjälp av en tydlig inramning, ett tydligt fokus, får vi också lättare för att improvisera och vara lyhörda för barnens intresse i undervisningen, vilket ju också ingår i vårt uppdrag.

Läs denna bok och du kommer att få både bekräftelse och nytänk i ditt uppdrag att undervisa i förskolan.

Anette Eskilsson
Verksamhetsutvecklare för förskolan


Uppdrag undervisning - struktur och arbetsglädje i förskolan av Sofie Källhage och Josefin Malm, Gothia fortbildning 2018

Lyssna gärna på Förskolepodden: Vi pratar förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad