Bokstavstema i förskoleklass

Hur kan man skapa en lustfylld och ämnesövergripande undervisning med stort utrymme för estetiska lärprocesser? Förskollärare Jessica Ekberg och Monika Lång har skrivit en bok om hur de utvecklat ett helt nytt arbetssätt för förskoleklassen där elevernas intressen får ta plats.

Bokstavstema1. Foto: Marie Green.

Man skulle kunna kalla den här boken för en handbok i bokstavsarbete. Två förskollärare som arbetat tillsammans ett antal år beskriver sitt arbetssätt för bokstavsinlärning i förskoleklass. Boken är både en inspirationskälla och en handbok, fylld med tips, för pedagoger i förskoleklass. Den är lättläst och fylld av bilder från deras arbete med förskoleklasselever.

Intressen, inflytande och temaval

I första delen av boken beskriver författarna hur de har utvecklat sitt arbetssätt och vad som styr deras temaval. I sitt val av arbetssätt har de utgått från läroplanen. De tar hänsyn till klassens intressen och behov vid planeringen av aktiviteterna. Eleverna ska få vara med och ha inflytande över temavalen och även göras medvetna om sin inlärning och progression. Arbetssättet beskrivs med stor glädje och smittande entusiasm.

I varje bokstavstema försöker pedagogerna täcka in alla förskoleklassens ämnen. Eleverna dokumenterar sina arbeten med bild och text i tre olika böcker som de fått göra själva.

I andra delen beskrivs teman från A-Ö. Beskrivningarna presenteras i alfabetisk ordning, men författarna menar att man kan välja bokstav efter vad som passar just för tillfället. Till exempel bokstaven J till jul, V när våren nalkas eller kanske F när vi pratar om fred och FN. Här finns ett stort innehåll att hämta idéer ifrån och att få ny inspiration av. Var och en kan själv välja vad som passar för den aktuella gruppen.

Sista delen av boken är ett ”lekbibliotek”. En beskrivning av de lekar som nämnts under respektive bokstavstema.

En kick i planeringsarbetet

Min erfarenhet av bokstavsarbete i förskoleklass påminner en hel del om författarnas arbetssätt, men här finns allt samlat på ett och samma ställe. Jag och min kollega har testat några teman efter vår kontakt med boken och kan absolut rekommendera den. En ”kick” i planeringsarbetet! Man kan välja att följa temabeskrivningarna i boken, eller bara använda den som en uppslagsbok att hämta tips och idéer ifrån.

Marie Green
Förskollärare Valåsskolan

Bokstavstema i förskoleklass av Jessica Ekberg och Monika lång, Lärarförlaget 2018

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad