Utmärkt ledarskap i skolan

I boken "Utmärkt ledarskap i skolan – forskning om att leda för elevers måluppfyllelse" ges en unik sammanfattning av modern, internationell forskning om pedagogiskt ledarskap. Författarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg beskriver vad den senaste internationella skolförbättringsforskningen säger om att leda utvecklingen av undervisning och lärande.

Utmärktledarskap. Foto: Lena Fredriksson

Utifrån inblickar i svenska skolor uppmärksammar Jan Håkansson såväl möjligheter som fallgropar i utvecklingsarbetets olika faser. Genom att belysa ett hållbart ledarskap i skolan får vi de nycklar vi behöver för systematiska och långsiktiga förbättringar med fokus på elevernas lärande. Här får du som skolledare, förstelärare och lärare kompetensutveckling och handledning i ditt dagliga pedagogiska ledarskapsarbete. Med en tydlig röd tråd struktureras innehållet, så det kan bli ett direkt stöd för alla som på något sätt arbetar med ledning och styrning inom utbildning.

En guldgruva

För alla oss som är forskningsintresserade är Utmärkt-serien något av en guldgruva då den sammanfattar stora mängder forskning åt oss och tillgängliggör den för praktisk användning. “Utmärkt ledarskap i skolan - forskning om att leda för elevers måluppfyllelse” ger oss en aktuell kartbild, ett diskussionsunderlag för hur vi i vår skola kan navigera för att utveckla våra elevers lärande. Boken visar vidare hur ett gott ledarskap kan spridas och på bred front göra skillnad i den svenska skolan.

Olika skolkulturer

Enligt författaren Jan Håkansson kan man idag prata om två slags skolkulturer: Passivt godtagande kultur: ”Detta är vad vi kan förvänta oss med elever som dessa!” eller Aktivt undersökande kultur: ”Är detta verkligen allt vi kan förvänta oss av våra elever?”

Den fjärde generationens skolutveckling handlar mycket om att bygga nya och förändra befintliga kapaciteter i skolan. Från: Ett motvilligt infogande i ett system, ett regelföljande beroende, en känsla av isolering och av byråkratiska beslut. Till: Engagemang, ett större eget ansvarstagande, ökat samarbete och högre professionalism, en ökad stolthet över sitt yrke.

Den fjärde generationens skolförbättring har några viktiga de centrala begrepp bl.a. att den är forskningsbaserad, är datadriven (IKT-baserad), det handlar mycket om en förändringsteori och framför allt det som tilltalade mig mycket, den bygger på kollegialt lärande.

Den stora skolförbättringsresan pågår varje dag… det gäller att hoppa på tåget och vara med på resan!

Lena Fredriksson
Lärare Hallenskolan

Utmärkt ledarskap i skolan – forskning om att leda för elevers måluppfyllelse av Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Natur & kultur 2018.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad