Värdeskapande lärande

I den nyutgivna boken Värdeskapande lärande varvar Maria Wiman, högstadielärare i svenska och SO, knep och exempel från klassrummet med forskning och värdeskapande studier.

Vardeskapande larande

Namnet Maria Wiman kanske är bekant. Hon har prisats för sin förmåga att ta in omvärlden i undervisningen genom utmärkelser som Årets pedagog, Huddinges pris i entreprenörskap och Trevor Dolan-stipendiet "Årets punkare i skolvärlden". Vad som kännetecknar hennes sätt att tänka är, som hon säger, enligt baksidestexten ”Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör få göra skillnad redan idag.”

Säkert är ni många som i slutet av läsåret låtit eleverna utvärdera undervisningen; en utvärdering som kanske utmanar er i att tänka nytt kring upplägg för kommande läsår. Då kan den här boken ge tips för hur värdeskapande lärande genom arbete med relationer, tydliga mål och relationer bidrar till ett inkluderande arbetssätt.

Vad, hur, varför och för vem?

Boken består av sex kapitel, nämligen Värdeskapande lärande, Bedömning, Viktigt på riktigt-exempel på projekt, Relationer och tillit, Värdeskapande läsning och Ibland går det snett. De didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför är utgångspunkten för det värdeskapande lärandet samt att Maria Wiman dessutom lägger till frågan För vem. Med verkliga mottagare utanför klassrummet ökar elevernas motivation och deras kunskaper kan göra skillnad på riktigt. Detta kopplar hon samman med begreppet entreprenöriellt lärande som betonas i läroplanen.

Som läsare får man många konkreta tips på olika projekt som man kan testa i undervisningen. Visst låter det spännande med Bekämpa näthatet, Uppdrag rädda världen och Möte med pensionärer. Ett inkluderande arbetssätt finns som raster över samtliga projekt genom att alla elever lär sig saker utifrån sina egna förutsättningar. För att ro i hamn ett värdeskapande projekt behövs alla möjliga kunskaper, förmågor samt talanger och genom att arbeta i ett team använder man sig av varandras styrkor. Det vill säga, det blir som ute i det verkliga arbetslivet; det blir på riktigt.

Struktur och verktyg

om Wiman betonar är struktur viktigt. Hon varnar för olika fallgropar, sådant som vi som pedagoger kan ha stött på i olika tema-arbeten. Att arbeta värdeskapande kräver en lärare som står för struktur och ordning. I boken finns exempel på arbetsmallar, exit tickets och checklistor som man kan använda direkt eller göra till sina egna. Dessutom presenteras flera lektionsupplägg på hur olika uppgifter fördelas bland eleverna. Sådana verktyg efterfrågas säkert av många av er som vill vidareutveckla undervisningen.

Lära tillsammans

Hur vävs då forskningen in i det värdeskapande lärandet? Carol Dweck nämns i tankarna kring grit och dynamiskt mindset. Grit, som kan översättas med driv och jävlar anamma, lyfter fram själva ansträngningens betydelse, att arbeta mot ett mål. I boken ges följande tips för att skapa mer driv:

 • Sätt tydliga mål för uppgifterna
 • Ge mycket feedback och utvärderingar
 • Synliggör ansträngningen
 • Tänk på hur du formulerar dig

En lärare med ett dynamiskt mindset anser, som ni säkert vet, att lektionerna är till för att lära tillsammans med eleverna. Man blir aldrig riktigt färdig och varje dag blir en möjlighet att utvecklas tillsammans.

I kapitlet Relationer och tillit nämns begreppet KASAM; känsla av sammanhang. Kan vi få in kasam i klassrummet, blir undervisningen meningsfull på riktigt. Maria Wiman förklarar kasam med begriplighet (eleverna kan förstå eller förklara vad som händer), hanterbarhet (tillvaron blir hanterbar och eleverna kan påverka) och meningsfullhet (känslan av meningsfullhet är avgörande för elevernas motivation). Vår viktigaste uppgift här blir alltså att skapa engagemang. Höga förväntningar på eleverna hänger som bekant starkt ihop med goda studieresultat.

Värdeskapande läsning

I det näst sista kapitlet ges tips på värdeskapande läsning, det vill säga utåtriktad läsning med riktiga mottagare för att skapa läslust. I tidigare blogginlägg, som exempelvis Mötet med texten-inkluderande läsundervisning, har jag skrivit om framgångsfaktorer för att främja ungdomars läsintresse. Här diskuterar Maria Wiman begrepp som inre och yttre motivation som drivkraft vid läsningen samt läsande förebilder och ”läshundar”.

Avslutningsvis ges följande råd på vägen till er som vill utveckla er undervisning genom värdeskapande lärande:

 • Börja i det lilla
 • Plocka in eleverna i planeringen
 • Var lite modig
 • Kom ihåg strukturen
 • Håll ögon och öron öppna
 • Du som lärare är expert
 • Glöm inte att ha roligt!

Katarina Krokström
Förstelärare på Fässbergsskolan

Värdeskapande lärande av Maria Wiman, Lärarförlaget 2019

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad