Specialpedagogik och funktionsvariationer

Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson har skrivit boken "Specialpedagogik och funktionsvariationer - Att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö." Det är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Hösten 2019 släpptes boken i en omarbetad utgåva.

bokblogg specped 1

Boken kom ut första gången 2011. Begrepp har moderniserats och innehållet har uppdaterats utifrån aktuell forskning, lagstiftning och styrdokument. Det finns många matnyttiga tips i denna bok utifrån olika pedagogiska perspektiv. De vanligaste funktionsvariationerna presenteras men betoningen ligger ändå på mötet mellan människor.

Boken är uppdelad i tre delar:
1. Utgångspunkter
2. Fysiska funktionsnedsättningar
3. Specialpedagog i praktiken

Under varje del finns ett flertal kapitel med bland annat styrdokument och skolans ansvar, föräldrars åsikter om diagnoser och elevers läs-, skriv-, och matematikutveckling. Författarna skriver även om diagnosers funktion och betydelse ur olika perspektiv samt motivation, samverkan och mycket mer. Varje kapitel avslutas med förslag till reflektion.

I kapitel 6 som handlar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får man förklaringar på vad funktionsnedsättningarna är och hur de eventuellt kan påverka eleven. Vidare beskrivs vad det finns för samband mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vad ADHD och autism är, och hur det kan vara att leva med exempelvis koncentrationssvårigheter.

Boken har bland annat tips på vad jag behöver tänka på som pedagog och hur viktigt det är med reflektionen i vårt arbete. Även om jag, och säkerligen många med mig, känner igen vissa delar i boken är det bra att bli påmind och uppdaterad.

Jag kan varmt rekommendera boken både för nya och erfarna lärare. Jag önskar att jag haft tillgång till denna bok när jag var nyexaminerad. En handbok som sätter ord på en del av vår tysta kunskap och förklarar varför vi gör som vi gör när vi anpassar vår undervisning efter individen.

Marie Ilén
Lärare 4-9 Sinntorpsskolan

Specialpedagogik och funktionsvariationer - Att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö av Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson, Natur & kultur 2019

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad