Alla kan skapa

Alla kan skapa är en bok om en inkluderande bildpedagogik av Marie Bendroth Karlsson och Ulrika Majs. Författarna vill inspirera till och ge kunskap om ett arbetssätt som grundar sig i Levande verkstads pedagogiska idé om ett kreativt och inkluderande arbetssätt.

bokblogg att skapa

Författarna börjar i inledningen ”denna bok har länge velat bli skriven!” Det skapade nyfikenhet hos mig - vad handlar den om? Jag läser vidare att syftet med boken är att det estetiska innehållet på lärarutbildningarna reduceras och detta är ett sätt för författarna att uppmärksamma levande verkstads idé och arbetssätt.

Levande verkstad tillhör en bildpedagogisk tradition där den sinnliga erfarenheten, experimenterandet med material, social dimension, gruppen, kommunikationen, fantasin, lusten och lekfullheten är central. Att lära sig Levande verkstads arbetssätt är genom eget deltagande och egna erfarenheter och kan alltså med fördel användas på föräldramöten, arbetsplatsträffar och andra grupper.

Vem som helst kan måla! Alla har något att säga! Det är inte ett privilegium för de få- utan en nödvändighet för oss alla!

Citatet är Adelyne Cross Erikssons, en amerikansk konstnär och konstpedagog med ett starkt socialt patos som pläderade för fred i sin konst. Namnet sägs vara resultatet av ett möte mellan personer som arbetade i Adelynes anda och en gästande amerikansk teatergrupp, de kallade sig Livingston workshop. Adelyne studerade och var lärare vid New Bauhaus konstskola i Chicago. Bauhausskolan härstammade från Tyskland, lärarna där förde med sig traditioner till Chicago eftersom nazisterna stängde skolan i Tyskland.

Det finns mycket intressant att läsa om Bauhausskolan som utbildade arkitekter, designers och konsthantverkare. Lite kort: Bauhausskolan hade två övergripande mål:

 • estetisk syntes (integration av olika konstarter och uttrycksformer)
 • social syntes (estetisk produktion för alla, inte bara för privat bruk).

Centralt för skolans pedagogiska filosofi var att konstnärskap inte kan läras ut, till skillnad från hantverk och tekniker. Men här väljer jag att gå vidare och skriva om själva arbetssättet.

I boken finns många utmärkande drag för lärande verkstad och de visar flera praktiska exempel i boken. Pedagogiskt förhållningssätt är en Lekfull och inbjudande inledning och följs av:

 • alla har något att säga
 • gruppens betydelse och kollektiva uppgifter
 • genomgång av arbetsprocessen.

Min rekommendation till pedagoger i förskolan är att läsa boken och inspireras av olika arbetssätt som löpandeband, häll å dräll, pasta reservage och mycket mer. Boken innehåller många fler inspirerande arbetssätt och tydliga bilder med beskrivningar.

Det jag gillar är att det ska vara levande, att man arbetar i grupp och hittar detaljer. Alla kan vara med från yngre barn till de äldre och det är enkelt att anpassa för olika former av funktionsvariationer.

Lena Mardani
Barnskötare Bifrost förskola

Alla kan skapa av Marie Bendroth Karlsson och Ulrika Majs. Studentlitteratur 2019.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad