Lärardriven skolutveckling

Lärardriven skolutveckling - undervisning på vetenskaplig grund är skriven av Lena Lindblad-Petersen & Gunilla Pettersson-Berggren. De belyser hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund och hur undervisningen kan sättas under lupp tillsammans i ett kollegium.

Boken beskriver hur lärarna på Sjöstadsskolan i Stockholm har arbetat med att förbättra undervisningen sedan starten 2006. Genom att använda ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell har man identifierat de moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om och gjort undervisningen mer tillgänglig för fler elever.

Arbetsmodell för tillgänglig undervisning

Istället för att se elevens uppfattning eller beteende som problematiskt granskar man undervisningen utformning och innehållets behandling. Därigenom flyttar man perspektivet från elevens svårigheter till behovet av förbättrad undervisning. Arbetsmodellen de valde att använda sig av kallad Learning study.

Metoden får effekter på den enskilda lärarens undervisning genom att läraren planerar lektioner med utgångspunkt i de momenten som inte ger önskat resultat. Genom att noga analysera ämnesinnehåll, lektionsdesign och vad som gör skillnad, har man kunnat skärpa blicken och utveckla förmågan att granska undervisningen.

På skolan skapade man tid och strukturer för att kunna samarbeta mer systematiskt med utveckling av undervisning och ökade på så sätt samarbetet mellan lärarna. All kompetensutveckling som sker ska ge gynna alla elever inom verksamheten.

Boken är skriven av rektor och en förstelärare på skolan och de beskriver hur man har byggt en organisation där kollegor i olika årskurser intresserar sig för varandras undervisning, ämnen och elevresultat. I samarbete med forskare från Stockholms universitet har man också gjort forskning och utveckling till en naturlig del i skolans vardag.

Långsiktigt utvecklingsarbete

Genom olika avsnitt i boken ges läsaren en grundlig beskrivning av hur de arbetat långsiktigt med att utveckla skolan. Ett intressant avsnitt är det som tar upp förutsättningar för att genomföra förbättringsarbetet. Genom medveten organisering av personalen med bland annat en operativ ledningsgrupp med representanter från arbetslagen gick idéer till verkställande genom denna grupp.

Författarna beskriver processerna ingående och delger hur de arbetat med Learning study som modell i de projekt som skolan genomfört. Undervisningen har utvecklats och erbjuder eleverna en utbildning på vetenskaplig grund, driven och formad av en hållbar organisation där förbättringsprocesserna kommer från den egna praktiken genom ett kollegialt prövande.

Det är en bok om hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund, hur en skolas viktigaste verksamhet, det vill säga undervisningen, kan sättas under lupp tillsammans i ett kollegium. Tillsammans granskar de sin egen verksamhet. I boken ges flera övertygande argument för att det går att utveckla skolans verksamhet så att tid och resurser kan kanaliseras mot ett systematiskt utvecklingsarbete.

En bok att inspireras av

Jag tror att boken kan inspirera andra skolor, skolledare, lärare till en lärarledd skolutveckling där elevernas kunskapsutveckling sätts i främsta rum. Det hade varit spännande att få arbeta i ett praktiknära utvecklingsarbete tillsammans med forskare i ett projekt som faktiskt ger en varaktig förändring hos hela kollegiet.

Lena Fredriksson
Specialpedagog och Förstelärare Hallenskolan
lena.fredriksson@molndal.se

Lärardriven skolutveckling - undervisning på vetenskaplig grund av Lena Lindblad-Petersen & Gunilla Pettersson-Berggren, Lärarförlaget

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad