Praktisk inkludering

Emma Leifler forskar om inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. I sin senaste bok "Praktisk inkludering" beskriver hon hur lärare kan arbeta inkluderande i klassrumsundervisning, men också hur man kan utveckla den psykosociala miljön och sitt bemötande.

bokomslag praktisk inkludering

Vad betyder då praktisk inkludering?

Enkelt förklarat handlar det om att kombinera demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter med specialpedagogik och kunskap om elevers olika styrkor och svårigheter. Det praktiska inkluderingsarbetet handlar mycket om våga se att lärande kan ske på olika sätt. Ofta diskuterar man inkludering på ideologisk nivå men denna bok handlar om själva hantverket i barns och lärares vardag. Författaren har i sin forskning sett att dagens arbete med att inkludera elever alla elever i skolan ofta inte fungerar för elever med stora svårigheter i skolan, vilket kan leda till dysfunktionella beteenden. Istället bör man enligt författaren lägga ansvaret på sig själv som pedagog och hitta lösningar som passar fler elever.

Ligga steget före

Lärare kan sakna den breda kompetens som behövs för att förebygga och ligga steget före. Den fysiska miljön har vi blivit ganska bra på, men vi i skolan behöver jobba mer med den psykosociala och anpassningar i didaktiken. Boken ger god vägledning och bra verktyg till hur både lärmiljö och undervisningen kan anpassas för elever i behov av stöd. Författaren poängterar att det är viktigt att stödet till barn med särskilda behov måste också följa med under hela dagen samt att

samverkan mellan professioner och att all personal får vara med på kompetensutveckling också är otroligt viktigt för att inkludering ska fungera.

Läsvärd bok

Det är en mycket läsvärd och intressant bok som på ett bra och övergripande sätt ger mig som läsare en god överblick över forskningsläget i specialpedagogik. Den ger läsaren flera konkreta handlingsvägar och verktyg för att nå en ökad inkludering för alla elever i skolan. En mycket bra och användbar bok som jag varmt rekommenderar alla som är intresserad av att förändra och förbättra inkluderingsarbetet i skolan.

Lena Fredriksson Königsson
Specialpedagog och Förstelärare Hallenskolan
lena.fredriksson-konigsson@molndal.se

Praktisk inkludering av Emma Leifler, Liber AB 2022

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad