Stationsarbete i förskoleklass

I boken Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass beskriver Nathalie Lindgren hur den obligatoriska kartläggningen kan förenas med en inspirerande undervisning som bildar en helhet.

Trots 20 år i Förskoleklass på Lackarebäcksskolan så blev den nya kartläggningen Hitta språket och Hitta matematiken en utmaningen när den kom 2019. Även om det var ett bekant innehåll och saker vi redan gjorde så krävdes mycket tid och tankar för att få till alla moment på ett bra och tillfredsställande sätt.

När jag fick chansen att läsa och blogga om den här boken blev jag väldigt glad. Jag hade sett den och läst om den och vi hade pratat om att köpa in den eftersom vi redan hade börjat att använda oss av stationer vid vissa delar av kartläggningen.

Introducera i rätt läge

Nathalie beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur de jobbar med de olika momenten i kartläggningen och det finns mycket jag kan relatera till i texten. En sak som är väldigt påtaglig är hur svårt det är att göra vissa saker med eleverna när de är nya för varandra och oss. Många gånger är det omöjligt att veta vad som är blygsel eller okunskap om eleverna till exempel ska berätta om något de varit med om och de inte knappt känner dem de ska berätta för.

Boken beskriver på ett bra sätt om hur de väntar med vissa uppgifter till senare på terminen och många gånger upprepar dem när eleverna gått lite längre i skolan. Att vi, som boken förespråkar, jobbar med mindre grupper och olika stationer underlättar för att få mer tid med varje enskild elev och ökar deras trygghetskänsla.

När vi har jobbat med stationer så har en av utmaningarna varit att hinna med alla stationer på utsatt tid och att de ska ta lika lång tid att utföra. I boken finns många bra och konkreta exempel vad och hur man kan planera och lägga upp det och det finns inspirerande bilder till vilket gör att man bara vill börja sätta igång, vilket vi också har gjort.

Progression till årskurs 1

Boken är har en tydlig indelning av de olika områdena den tar upp och den är lätt att följa hela förskoleklassåret från start till överlämning av till blivande lärare i årskurs 1.

En reflektion jag gjorde är att pedagogerna i boken hade valt att rikta in sig på antingen Hitta Matematiken eller Hitta Språket. Detta för att de tyckte att det blev att den röda tråden i kartläggningen blev mycket tydligare då och att helhetsbilden av elevens kunskap blev större.

Förutom många bra konkreta tips så innehåller boken bra beskrivningar om progressionen från förskola till årskurs 1. Detta är ett ämne som ständigt är aktuellt och här finns allt samlat på ett tydligt sätt när det gäller språk och matematik, vilket är mycket användbart i mitt vardagliga arbete.

Analys för fortsatt planering

Efter att kartläggningarna är genomförda så kommer det viktigaste arbetet och det är att analysera det man fått fram och utifrån det planera den fortsatta verksamheten. Nathalie Lindgren skriver såklart även om detta i sin bok och det är tydligt att de jobbar på att väldigt proffsigt och rätt sätt när det kommer till tidiga insatser så som skolverket förespråkar. Man får även veta hur de samtalar med vårdnadshavare och hur överlämnandet till blivande lärare ser ut. Jag känner att jag kommer att återvända till boken många gånger och söka svar på frågor och hitta inspiration.

Karin Stenberg
Förskollärare och förstelärare, Lackarebäcksskolan

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass av Nathalie Lindgren, Lärarförlaget 2019.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad