MakerDays inspirerar Mölndal

I början av oktober samlades förskollärare och lärare på Lindholmen i Göteborg för att delta i MakerDays under två dagar. Mölndal hade flera representanter på plats och vi fanns där för att lära oss mer om Makerkultur kopplat till förskolans arbete. 

Makerförskolan, Madber

För oss blev MakerDays en mötesplats, ett rum för lärande och utforskande i gränslandet mellan skapande, digitalisering och kreativitet. Vi deltog i ett lärande genom informella, nätverkande, delade och görande aktiviteter. Vi lever i en tid då olika former av teknologi och digitala föremål omger oss ständigt. Allt från mobiltelefonen i fickan, till diskmaskinen, bilen, dörren och lampan. Dessa dagar gav oss möjlighet att själva utforska, pröva, experimentera och laborera med teknologi så att vi blir bättre rustade i vårt möte med barn och kollegor. MakerDays har ett tydligt förhållningssätt:

 • Vi lär av varandra
 • Vi delar kunskap, erfarenheter, tips och idéer
 • Att inte kunna, eller att göra fel, är en möjlighet att lära
 • Vi strävar efter att göra och pröva, snarare än att prata om görandet och prövandet.

Tankar efter första dagen

Vi tar med oss vikten av "egenvärde" för varje ämne/uttrycksform så även makerkulturen. Vi lyssnade inledningsvis till Jonas Linderoth, professor i pedagogik, som presenterade ett perspektiv där vi kan se makerkultur som en egen uttrycksform som har ett värde i sig för våra barn och elever att tillägna sig. Han menar att man inte ska behöva ”försvara” uttryckssättet med att beskriva alla baskunskaper som tillägnas när man jobbar med maker.

För att kunna möta barnen med ny teknik behövs kompetens hos pedagogen redan innan. Flera av de föreläsare vi lyssnade till tryckte på vikten av att lärare själva behöver få tid till att tillägna sig grunderna kring maker. Detta för att kunna möta sina barn och elever på ett rättvist sätt där vi skapar nyfikenhet och lust hos barn/elever att utforska vidare. Vi behöver således hitta former för att skapa tid för att detta ska kunna bli möjligt.

Mötesplatser och vidareutveckling

För att möjliggöra utveckling kring maker i Mölndal ser vi behov av att skapa mer tid och möjligheter för stadens IKT-pedagoger att mötas och utbyta erfarenheter. Möten där vi kan komma mer på djupet och lyfta frågorna om lärande och pedagogik kring digitala verktyg och maker. I nuläget tenderar mycket av vårt arbete som IKT-handledare att handla om tekniska problem som pedagoger stöter på i vardagen. Vi har sett goda exempel från andra kommuner där de arbetar med Digitalistor som fokuserar på utveckling och lärande i den pedagogiska verksamheten. Att se andras goda exempel utmanar oss att tänka vidare kring möjliga vägar att gå i Mölndal.

Vi ser också att vi tillsammans kan vi bli bättre på att inte bara se detta som digitala verktyg utan material. Tänk slöjdsal, vad vore slöjden om där bara fanns verktyg men inget material? Vi behöver hitta vägar för att få in mer material att jobba med. Vi ser att vi har många verktyg i vår slöjdsal men knappt något material att jobba med.

IKT-väskor från staden?

En väg för att låta Mölndals Förskolor möta makerkulturen på ett enklare sätt skulle kunna vara att teamet på utvecklingsenheten står för färdiga väskor som man kan låna till sin enhet. Där i skulle det kunna finnas förslag på aktiviteter med verktygen och materialen samt kanske även förslag på litteratur eller vetenskapliga artiklar som kan stödja arbetet. Ett ytterligare steg skulle kunna vara att skapa makerlådor på varje förskola med en QR-kod som leder till instruktioner till pedagoger för att alla ska kunna använda dessa lådor. Det kan på så sätt bli ett digitalt stöd då det inte alltid finns möjlighet att tillgå en IKT-handledare.

Konkreta idéer vi tar med oss

En konkret idé vi tar med oss är att med hjälp av att rikta projektorn mot speglar kan vi projicera på golvet som många gånger är en naturlig mötesplats för barnen. Ett sätt kan vara att fästa en spegel i ett iPadstativ. På workshopen om programmering fick vi väldigt handfasta tips på hur man kan konkretisera programmering i förskolan. Enkla övningar och lekar som introducerar barnen i ett sätt att tänka kring ordning, och så vidare. Vi leker leken robotkompis. Robotkompisen styrs av kommando som är pilar, av sin kompis, för att ta sig in till skatten. Olika typer av att banor där vi programmerade Blue Bots för att lösa olika uppgifter testade vi också.

Bluemaker

Här har vi skapat ansikten med olika känslor uttryck. Vi har sedan använt oss av makeymakey som vi har programmerat in ljud med hjälp av scratch.

Grönmaker

In med tekniken i det vi redan gör

Omvärldsspaning är en viktig faktor för att vi ska kunna driva arbetet med den digitala utvecklingen och lära oss mer om makerkulturen. Makerdagarna har öppnat upp för utbyte med kollegor i andra kommuner.

När vi tittar framåt vill vi lägga mer fokus på hur det digitala lärandet kan finnas med i upplevelser, lek och vardag. Vi vill befästa tanken att tekniken möjliggör nya dimensioner till det vi redan gör och tillför ytterligare sinnen i lärandet. Vi vill ställa frågor till oss själva och till kollegor både vid planeringar och i vardagliga skeenden: ”Hur kan vi i detta använda IKT/maker? Lyfter det upplevelsen?”

I vårt 1-16års perspektiv behöver vi tydliggöra vad vi gör i förskolan som förbereder barnen för skolan. Om vi jobbar grundläggande med maker och skapande där enkla material som batterier, dioder, koppartejp och tydliggörande av slutna kretsar, eller om vi jobbar aktivt med den analoga programmeringen så är det kanske inte så att det i skolan behöver erfara exakt samma sak.

Vi behöver kommunicera för att skolan ska ha möjlighet att ta vid där vi slutade. Vi känner stort engagemang och ser många möjligheter i det framtida arbetet. Men ska vi börja någonstans och börja enkelt så handlar det inledningsvis om att skapa och tillvarata nyfikenhet för den digitala tekniken både hos barn och hos pedagoger.

Bloggat av:
Line Kavmark Knieling och Liselotte Svensson Bitsch
Förskollärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad