Qr-koder i förskolan

När man kommit igång och börjat använda QR-koder med barnen upptäcker de fort alla QR-koder som finns runt omkring oss i vår vardag. På flingpaketet, mjölkpaketet, på lapparna i deras kläder, ja överallt finns de och lika spännande är det varje gång vi scannar dessa koder för att se vad för typ av meddelande som gömmer sig där bakom.

CD, Foto: Marie Eriksson

Qr-koder är ett enkelt sätt att presentera digital teknik i förskolan och ett bra sätt att börja utforma sin digitala lärmiljö med. I läroplanen står att vi ska skapa inbjudande och innehållsrika miljöer där barnens lust att lära främjas genom att skapa nyfikenhet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 98, rev 2016 s.9). QR-koder öppnar upp för barnens nyfikenhet och lust att utforska vad som gömmer sig bakom de mystiska kvadraterna.

Det finns flera olika appar för att skapa och scanna QR-koder. Den app som jag brukar använda heter Qrafter och är gratis. Den går att använda både för att scanna koder samt skapa QR-koder. Appen är enkel att använda och hantera. Eftersom den är gratis är den inte fri från reklam men jag tycker inte det stör. Det finns en betalversion av samma app som heter Qrafter Pro, den kostar 20 kr även den har jag provat och den fungerar väl. På skolappar.nu kan man hitta fler alternativ på appar för att läsa och skapa QR-koder.

Det som är positivt med att vi kommit igång med GAFE (google apps for education) är att det blivit väldigt enkelt att skapa QR-koder till filmklipp och bilder där vi fortfarande kan vara lugna med att bilderna och filmerna ligger i en säker molntjänst.

Kod, Foto: Line Kavmark Knieling

För inte så länge sedan fick jag tips om en ny QR-kodsläsare som passar bra om man vill scanna koder länkat till youtube. Det går då endast att titta på den valda film som QR-koden gömde och inte att klicka sig vidare till andra filmer på youtube. En positiv utveckling och appen är väl värd att ladda ned till de lärplattor som man har i barngruppen. Appen heter QR Läsare.

Det finns många olika situationer och aktiviteter som kan bli ännu mer utmanande och intressanta med en QR-kod. De skapar nyfikenhet, meningsfullhet, spänning och glädje. Hur man än väljer att använda QR-koder öppnar det upp för nya möten och samarbeten mellan barnen, kommunikation och problemlösningar. Här följer ett par exempel på hur jag och mina kollegor använt QR-koder i verksamheten på förskolan.

Sångsamlingar

Vi har gjort klassiska sångkort att kunna använda vid olika tillfällen men vi har lagt till en QR-kod på kortet så att barnen själva kan lyssna till sången, sjunga med och intressera sig för visan genom en lockande musikvideo. Även ett sätt att få en mer instrumental sångsamling trots att ingen av oss pedagoger spelar ett instrument.

Sångkort, Foto: Line Kavmark Knieling

Ateljéarbete

Ett exempel på hur QR-koder kan användas i skapande processer; Vi har under höstterminen besökt ateljén och vår ateljérista en gång varannan vecka. Där har vi jobbat med hus och arkitektur. Just nu testar vi att jobba med digitalt berättande som en ytterligare uttrycksform i ateljén. Barnen har tillsammans skapat flertalet rum som de fått inreda och möblera genom att skapa egna möbler, måla och tapetsera.

Alla de här rummen sattes ihop till ett magnifikt hus. Nu ska barnen få berätta om rummen, genom bland annat film. När filmen är klar ska vi skapa en QR-kod som länkar till barnens filmer. QR-koden fästs bredvid rummet så på till exempel en utställning kan vem som helst scanna QR-koden och få berättat för sig vilket rum de tittar in i, vad man kan göra där och vilka som bor där.

Kartongrum, Foto: Line Kavmark knieling

Skattjakt

Vi ritade en karta över förskolans gård, på den satte vi ut nummer för barnen att leta efter. När de hittat en skylt med rätt nummer fick de scanna den QR-kod som fanns på skylten. QR-koden innehöll en rebus, en utmaning (till exempel hoppa på ett ben 5 gånger) eller en klurig fråga.

Tillgänglig dokumentation

En kollega till mig som arbetar på en av de andra förskolorna i vårt rektorsområde berättade att de gjort QR-koder av sina dokumentationer av upplevelser och happenings i sagans värld. QR-koderna sitter uppe på väggen tillgängligt för barnen att själva scanna. De levandegöra dokumentationen för barnen och det blir ytterligare ett sätt att att minnas, reflektera, analysera och få nya perspektiv på vad de upplevt. Det skapar också en möjlighet för de som av olika anledningar missat upplevelsen att bli delaktig genom att kunna titta på den i efterhand.

I vårt uppdrag är det tydligt att “förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98, rev 2016 s.6). Jag tror det är viktigt att vi som lärare och pedagoger fyller på vår ryggsäck med en digital pedagogisk kompetens för att kunna möta barnen, utmana dem och vägleda dem i det digitaliserade samhälle som vi idag lever i.

I rapporten från Medierådet, Småungar & Medier 2015, är det tydligt att de barn som kommer till oss idag redan som ettåringar har erfarenheter av att använda surfplatta och internet dagligen. Då är det viktigt att vi kan möta dem.

Att börja fundera på sin digitala lärmiljö är ett steg för att närma sig detta och då är QR-koder ett bra sätt att komma igång på. Det skapar meningsfullhet för barnen, de fångas av det magiska med att koder förvandlas till video, bild, ljud eller uppdrag. Det är ett sätt att samarbeta, kommunicera och förmedla sitt budskap genom olika medier.

Scanna, Foto Line Kavmark Knieling

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer...utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande...Multi­media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.
Lpfö 98, rev 2016 s.7

Jag ser att de digitala verktygen berikar, underlättar och förenklar vår vardag på förskolan tillsammans med barnen. Det är ett sätt att väcka intresse och glädje. Det är deras rättighet och vår skyldighet att se till att de får möjlighet att bli kompetenta digitala användare. Grunden läggs hos oss i förskolan!

Här kan man klicka för att få veta exakt hur man gör en QR-kod

Skrivet av Line Kavmark Knieling
Förskollärare Stensjöns förskola


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad