Barnens nyhetsredaktion i förskolan

Stensjöns förskola arbetar med digital kompetens på många olika sätt. På Solägget skapades en egen nyhetsredaktion och en filmstudio för barnen.

Stensjön studio 1.. Foto Emma Gustafsson

Digitala lärmiljöer

Då vi ville arbeta med digital kompetens och digitala lärmiljöer med barnen startade vi en nyhetsredaktion på Solägget. Redaktionen hade två delar; en tidning med stillbild för de yngre barnen 3-4 år och en nyhetsstudio där vi arbetade med rörlig bild med 5-6-åringarna. Våra två nya kuber på avdelningen skulle integreras i lärprocesserna och vi arbetade med en traditionell projiceringskub och en green screen-kub.

Ett mål var att barnen skulle vara delaktiga som producenter inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Många barn i förskolan får ju snarare vara konsumenter inom det digitala fältet, men vi ville att barnen skulle få vara producenter och vara delaktiga i sin egen dokumentation. Vi startade tidningen "Blå-huset-posten" och nyhetsprogrammet "Gula-huset-nytt" som hade en green screen-studio som bas i en kub.

Stensjön studio. Foto: Emma Gustafsson

Green screen

För den som inte är bekant med var green screen är kan man säga att det är samma teknik som väderpresentatörerna på TV arbetar med. Väderkartorna finns ju då inte på riktigt bakom presentatören, utan bakgrunden är en grön yta i en viss nyans. Denna gröna yta kan sedan ersättas med en bild som finns digitalt.

I förskolan kunde vi göra detta arbete genom att skaffa en app som heter "Green Screen by Do Ink" (det finns alternativa) och sedan köpa tyg i rätt nyans från IKEA till vår kub. Samt till en portabel filmstudio i form av flera stora gröna lakan i en resväska.

Stensjön studio. Foto: Emma Gustafsson

Barnen gör reportage

Arbetet integrerades med vårt årliga sagotema och exempelvis intervjuade barnen sagofigurer från vårt aktuella temasaga i studion. Kuben blev en mötesplats och en arbetsplats, men också en plats för lek då vi tillförde rekvisita i form av utklädningskläder, glasögon, teknikprylar och dylikt. Barnen tillverkade varsin egen mikrofon och vi hade en reportageväska att exempelvis bära iPad och andra verktyg i som vi tog med oss ut på våra reportageuppdrag. 

Stensjön studio 4. Foto. Emma Gustafsson

Barnen fotograferade och vi redigerade tidningen i kuben i storformat med projektor och via appen Pic collage som var tacksam att arbeta med för att barnen skulle kunna göra egen layout. De kunde förstora och förminska bilder, välja färg och mönster på bakgrunden med mera. Eftersom vi projicerade det vi såg i ipaden stort kunde flera vara med och se samtidigt.

Barnen fick tillägna sig nya språkliga begrepp som reporter, redaktion, journalist och redigera. Vi sågs i kuben och samtalade kring vad som intresserat reportrarna. När de gjort reportage i rörlig form fick de visa varandra reportaget som "kub-bio".

Exempel på reportage var: "Vad är ett museum?", reportage om programmerings-bin, intervju med vaktmästaren, "Ett besök på bokbussen" "Hur äter man i bamba?" och studioreportage med utklädda sagofigurer. Vi lärde oss hur man kan ta reda på något, att berätta för någon annan, presentationsteknik och redigering, utvecklade vårt språk, samarbetade i team och fick dokumentation som barnen varit delaktiga i. 

Vi hade nytta av dokumentationen som var del av barnens lärloggar och vår levande verksamhetsplan. Dessutom har vi kunnat visa något av barnens reportage på vårt föräldramöte för att synliggöra hur vi arbetat med digitalisering.

Förutom detta gav arbetet med nyhetsredaktionen oss möjlighet att undersöka olika samhällsfunktioner och lokala kulturinstitutioner som bokbussen och Mölndals museum. Vi fick också ställa ut del av vårt arbete med tidningen på Mölndals museum som lyfte fram digitalisering i förskola och skola på en utställningsyta.

Digitalisering på ett naturligt sätt

Vi utvecklade senare arbetet med green screen till att driva filmstudio med spelfilm där barnen agerade och kunde välja vilka platser vi skulle vara på i filmen. De yngre barnen som var 3-4 år arbetade med att spela in sina egna versioner av Bockarna Bruse genom att vi lekte bockarnas historia i en studio av upphängda green screen-lakan som exempelvis draperats över ett bord som utgjorde bron. Då kunde barnen efteråt förgylla filmen vi spelat in då de lekte bockarna, genom att de fick välja olika bildbakgrunder på vallen, bron och annat ur historien och lägga in i filmen.

Dessutom gjorde de äldre barnen, 5 - 6-åringarna, dockfilm med våra temadockor från vårt sagotema i green screen-studion. Handdockorna reste på äventyr som utspelade sig mot New York som fond, och andra kom till en vulkan. De fick också spela in film där de själva klädde ut sig och interagerade med vuxna utklädda sagofigurer, som vår älskade SopGunilla som fick åka flygplan med barnen över Paris med hjälp av samma teknik.

Ny kunskap för alla

Stensjöns förskola är en del av projektet Maker Mölndal som bland annat syftar till att höja den digitala kompetensen hos såväl personal som elever och att utveckla innovativa lärmiljöer.

Stensjön studio. Foto: Emma Gustafsson

Sammanfattningsvis kan man säga att barnen lärde sig ett arbetssätt, blev stolta och hade roligt i processen. Nu kan de rapportera vidare om vad som helst och kanske tog de som började förskoleklass med sig något upp till skolan.

Kanske blir steget mindre när du i skolan senare ska presentera något om du redan ser dig som journalist, reporter och presentatör? Barnen har förhoppningsvis fått med sig en känsla av att de är sådana som kan lyckas skapa och kommunicera digitalt. Dessutom hade vi roligt här och nu i processen och ny kunskap uppstod för både barn och pedagoger.

Emma Gustafsson
IKT-handledare och förskollärare på Stensjöns förskola

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad